ČSSD: Škola by měla začínat až v devět hodin

Praha - Výuka na školách by měla začínat až od devíti hodin ráno, na prvním stupni by mělo být místo známek slovní hodnocení. Podle experta ČSSD na školství Marcela Chládka pak budou děti míň stresované a zlepšilo by se i klima ve škole. Připustil ale, že návrh by přinesl i některé komplikace, například v ranní dopravě do školy. Už minulý týden přišel Chládek s návrhem na odložení povinné školní docházky až do sedmi let věku dítěte. Inspiraci pro své návrhy čerpal ve Finsku, jehož školy bodují v mezinárodních srovnáních.

„I psychologové se k tomu přiklánějí, že dítě by látku vnímalo mnohem lépe,“ řekl Chládek k návrhu na posunutí výuky o hodinu. Děti, které dojíždějí, prý navíc kvůli začátku školy v osm musejí vstávat třeba v půl šesté a jsou pak unavené a nesoustředěné. „Musí tam být změna v dopravní obslužnosti,“ připustil ale. Nyní jsou totiž například autobusy posíleny právě v době před začátkem vyučování. Vyřešit by se muselo i případné hlídání dětí, jejichž rodiče musejí chodit do práce dřív.

Slovní hodnocení namísto známek je podle Chládka jedna z možností, jak zlepšit atmosféru ve školách. Udává totiž, v čem se znalosti a dovednosti žáka posunuly, jak je aktivní v hodinách a podobně. Ministerstvo ale připomnělo, že možnost zavést slovní hodnocení už školy mají. „Na druhou stranu víme, že rodiče známky vyžadují,“ dodal mluvčí ministerstva školství Marek Zeman.

O nápadech chce ČSSD vyvolat širší společenskou diskusi, v březnu by proto měla v Senátu odstartovat setkání s odborníky i studenty. Ke změnám by ale podle Chládka nebyla potřeba žádná legislativní úprava, pozdější výuku i slovní hodnocení už školy mohou využívat nyní. Ani Chládkem navrhovaná změna by neměla být povinná, k pozdějšímu zahájení výuky by ale podle něj mělo přistupovat více škol.

„Otázka posunutí začátku vyučování na devátou hodinu je v praxi zřejmě těžko realizovatelná, protože ředitelé škol musí sestavovat rozvrhy hodin tak, aby maximálně využili kapacitu škol,“ podotkl Zeman. Podle poslance Waltra Bartoše (ODS) vytáhl Chládek „jen soubor pseudolíbivých frází, jejichž realizace by ve svém důsledku vedla jen ke zhoršení kvality českého školství“.

LIDEM: Chládkovy návrhy jsou pouze výkřikem do tmy

„Stínový ministr školství Chládek se inspiroval zřejmě školami ve Finsku, kde se mnohem později rozednívá, a tak děti budou chodit do školy podle něj až na devátou. Jak pan Chládek vyřeší problémy rodičů, které tím vzniknou, když například musí do zaměstnání nejpozději na osmou či sedmou ráno, to už pan senátor neřeší,“ kritizovala Chládka místopředsedkyně LIDEM Dagmar Navrátilová. Jeho návrhy jsou prý pouze výkřikem do tmy.