ČR vrátí Rakousku kus jeho historie

Praha – Část dokumentů rakouské historie se vrací z Prahy do Vídně. Rakouským sousedům vydáme zpět všechny dokumenty z Národního archivu, které do roku 1918 patřily především říšským ministerstvům. V pondělí je symbolicky přímo ve Vídni předá ministr vnitra Jan Kubice. Na oplátku se zas do konce roku do Prahy vrátí z rakouského státního archivu historické dokumenty, které se týkají některých moravských panství.

K jižním sousedům Česka míří 360 papírových kartónů plných historických listin. Nejzajímavějším je zřejmě jmenovací dekret maršála Radeckého guvernérem severní Itálie z roku 1849, podepsaný samotným ministrem vnitra Alexandrem Bachem.

„Je to mimořádně významný dokument, maršál Radecký jako vojevůdce je mimořádná rakouská osobnost, národní hrdina, o němž se dodnes mluví,“ přiblížil význam dokumentu pro ČT Lorenz Mikoletzky z Rakouského státního archivu. Zbylé materiály se týkají především veřejných staveb v tehdejším Rakousku, jedná se třeba o stavby mostů nebo ministerských budov.

Ředitelka Archivní správy MV ČR Lenka Linhartová: „Každý návrat takovýchto archiválií obohatí historii a přiblíží badatelům a historikům další detaily, které dosud neměli možnost studovat.“

Většina rakouských dokumentů se na území Česka dostala na konci druhé světové války z toho důvodu, že ve vídeňském archivu se báli spojeneckého bombardování. Proto část historických dokumentů přesunuli do tehdejšího protektorátu. Podle ředitelky Národního archivu Evy Drašarové nemají písemnosti žádný teritoriální ani věcný vztah k českému území.

Reportáž Karla Rožánka (zdroj: ČT24)