ČR se během předsednictví zaměří i na rozvoj elektronické justice

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) dnes představil delegaci z Evropského parlamentu české priority pro předsednictví EU v oblasti práva. Česko bude prosazovat především rozvoj elektronické justice, zjednodušení dědického řízení v přeshraničních případech nebo vytvoření pravidel pro případ střetu pravomocí dvou členských států v trestních kauzách. Podle vedoucího delegace Klause-Heiner Lehneho je české předsednictví skvěle připravené.

Jednou z hlavních priorit ČR bude prosazování evropského portálu e-Justice, na kterém by občané členských států měli v budoucnu najít veškeré potřebné informace týkající se justice v EU. V češtině i všech dalších oficiálních jazycích unie by tak na jediné internetové adrese vyhledali například adresu příslušného soudu v Polsku, zjistili by si informace o společnosti v úpadku v Rakousku a kontaktovali by tlumočníka v Maďarsku.

ČR se chce zaměřit i na problematiku případů, kdy dva státy nezávisle na sobě zahájí trestní řízení v téže věci. Ministr Pospíšil už dříve uvedl, že to státům sice nelze zakázat, je ale dobré pro takové situace stanovit jistá „gentlemanská pravidla“. Ministerstvo chce ale takovým případům hlavně předcházet. Do budoucna proto hodlá oficiálně ustanovit v jednotlivých členských zemích instituce, které budou shromažďovat informace o započatých trestních řízeních.

Mezi prioritami je právní řešení mezinárodních únosů dětí 

Česko se chce zasadit i o zkvalitnění kolizních norem týkajících se dědictví a závěti. Kolizní norma je předpis, který určuje, jakým právním řádem se bude řídit případ, který překračuje hranice států. Pospíšil by chtěl, aby ohledně dědictví platily stejné kolizní normy v celé Evropě, což by podle něj zvýšilo právní jistotu občanů.

Mezi priority předsednictví dále patří také právní řešení mezinárodních únosů dětí či návrh nařízení o evropské soukromé společnosti, který má podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků v jiných členských státech. Ministr Pospíšil dnes podotkl, že evropští poslanci jsou schopni České republice v mnoha ohledech poradit, protože jejich volební období je delší než půlroční doba předsednictví a s právními otázkami, které hodlá ČR prosazovat, proto mají řadu zkušeností.

Vydáno pod