Cíle V4: Energetická bezpečnost a romská integrace

Karlovy Vary – Jednání prezidentů zemí visegrádské skupiny (V4) v Karlových Varech skončila. Po jednání hlav států Česka, Slovenska, Polska a Maďarska jsou priority zemí jasné: spolupracovat ve stěžejních bodech, jakými je například řešení romské problematiky nebo energetické bezpečnosti. Ideální příležitostí k naplňování těchto cílů bude předsednictví EU, které bude zastávat v roce 2011 Polsko a hned po něm i Maďarsko. V rozhovorech, které začaly ve Varech, budou prezidenti pokračovat v Lisabonu za 14 dní.

Na brífinku po dvoudenním summitu ve Varech prezidenti Václav Klaus, Ivan Gašparovič, Pál Schmitt a Bronislaw Komorowski oznámili, že se chtějí také zabývat vztahem V4 k dalším zemím východní Evropy. zejména Budapešť plánuje, že během svého předsednictví otevře dveře do unie dalším státům z východní Evropy. „Jsme zásadně pro rozšíření Evropské unie. Chceme významně podporovat naše sousedy. Posílí se tím celé společenství,“ uvedl Schmitt.

Země V4 chtějí také koordinovat svůj postup při předsednictví Maďarska a Polska v Evropské unii v příštím roce. Především slovenský prezident Gašparovič považuje romskou problematiku za velmi palčivou s tím, že se týká zejména Slovenska, ale také České republiky. Podle něho ovšem nelze zúžit záležitost na tyto dvě země, je třeba otázku otevřít v rámci Evropské unie.

Brífink po jednání prezidentů V4 (zdroj: ČT24)

Gašparovič uvedl, že Slovensko a Česko se občas stávají terčem kritiky kvůli romské komunitě. Ta by ovšem neměla být pouze pasivním příjemcem různé formy pomoci. „Je třeba najít společnou filozofii v přístupu k těmto otázkám. Jednotlivé země nejsou schopny problém samostatně vyřešit v krátkém čase,“ podotkl slovenský prezident. Ani Polsko ani Maďarsko ale zatím Bratislavě neslíbily, že budou prosazovat vznik celoevropského plánu na řešení této problematiky. Pro Gašparoviče je to ale zásadní téma a chce se k němu brzy vrátit.

V4 chce snížit energetickou závislost na Rusku

Už včera se země visegrádské skupiny dohodly, že podpoří jako celek témata prosazovaná při maďarském a polském předsednictví Evropské unii v roce 2011. Kromě zmiňované energetické bezpečnosti půjde také o odstraňování bariér mezi V4 a některými státy, které jsou členy EU už delší čas. „Pořád ještě země Visegrádské čtyřky mají pocit, že mezi nimi a tou starou Evropskou unií jsou určité překážky, brzdy, bariéry,“ uvedl Václav Klaus.

Energetická bezpečnost a snižování závislosti na Rusku pak bude hlavním tématem polského předsednictví Evropské unie v roce 2011. O šéfování unie budou mluvit i Maďaři, kteří se postaví do čela sedmadvacítky hned po Polácích.

Prezidenti jednali zvlášť i dohromady

Hlavy států V4 se schází ve Varech vůbec poprvé. Dnešní den byl ve znamení bilaterálních rozhovorů. V nich dnes dopoledne jednal polský prezident Bronislaw Komorowski se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem a český prezident Václav Klaus s maďarským prezidentem Pálem Schmittem. Po nich pak proběhlo poslední plenární zasedání všech čtyř prezidentů.