Česko se snaží zabránit exekuci svého domu v Paříži

Paříž - Česká republika usiluje o potvrzení diplomatické imunity pro budovu českého konzulátu a českého centra v Paříži, píše MF Dnes. Jinak by mohla skončit v exekuci kvůli sporu státu s firmou Diag Human. Francouzský soud, stejně jako už dřív rakouský, firmě přiznal právo na odškodnění za zmařený obchod a povolil zabavení českého majetku. V domě na levém břehu Seiny zasedala za první světové války první oficiální československá vláda v čele s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem.

Budova Českého centra zároveň slouží i jako sídlo českého konzulátu. I to by mohl být důvod, aby se na dům nevztahovala exekuce státního majetku. „Doufám, že nám velké nebezpečí nehrozí. Budovy Velvyslanectví České republiky v Paříži, tedy i budova konzulárního oddělení, ve které sídlí i České centrum, požívají výsad a imunit diplomatické mise. Nemohou být tedy předmětem exekučních opatření,“ uvedl generální ředitel českých center v zahraničí Michael Pospíšil.

Stát nepovažuje nález za pravomocný

Vídeňský soud a následně pařížský soud podle právníka Diag Human Jana Kalvody uznaly nárok společnosti na odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou ze strany České republiky. V Rakousku byla poté zabavena tři umělecká díla patřící českému státu. Zahraniční rozhodnutí se podle Kalvody opírala o rozhodčí nález ze srpna 2008, který společnosti Diag Human přiznal náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun. S úroky nyní činí požadovaná částka přes deset miliard.

Česká republika však s verdikty nesouhlasí, podle ní arbitráž mezi firmou a státem stále pokračuje. Nález nepovažuje za pravomocný. Jedním z trumfů českého státu má být osoba děkana plzeňské právnické fakulty Květoslava Růžičky, kterého právníci obvinili z podjatosti. Jeho stanovisko bylo totiž rozhodující pro verdikt vídeňského soudu, který nechal České republice zabavit obrazy.

Podobný případ ve Švýcarsku: Rusko dostalo umělecká díla zpět

Podle dnešních Lidových novin verdikty soudů ve Vídni a v Paříži vyvolaly vlnu solidarity zahraničních galerií. Z ciziny přišla do Prahy i informace o starším precedentním rozhodnutí, které by mohlo vést k vrácení uměleckých děl, uvedl list. Renomovaný evropský právník upozornil, že v roce 2005 nařídil švýcarský soud exekuci na umělecké předměty cizího státu, konkrétně Ruska. O zabavení děl podle LN požádala švýcarská společnost NOGA, která si tak nárokovala peníze vysouzené na Rusku v arbitrážním řízení ve Švédsku. I když ale soud v první instanci nárok uznal a díla zabavil, do případu se vložila švýcarská vláda a rozhodla, že na podobné rozhodnutí nemají v rámci mezinárodních smluv švýcarské soudy právo.

„Podle vyjádření vlády je kulturní dědictví státu veřejným majetkem určeným k veřejným účelům a jako takové nemůže být předmětem exekuce,“ potvrdila LN kurátorka výstav Národní galerie v Praze Magda Němcová. Pouhé tři dny poté, co soud exekuci nařídil, se tak díla vrátila Rusku.

České centrum v Paříži je důležitým místem české historie. Nejenže zde sídlil Sokol či protihabsburská organizace Česká obec, ale za první světové války zde zasedala Česká národní rada v čele s T. G. Masarykem a sídlilo zde také velitelství Československých legií. 14. října zde byla vyhlášena prozatímní česko-slovenská vláda.

Justice
Zdroj: ČT24