Cenu Olgy Havlové dostala Věra Strnadová za práci pro neslyšící

Praha - Cenu Olgy Havlové převzala dnes v Praze Věra Strnadová za svou činnost ve prospěch sluchově postižených. Zasadila se mimo jiné o to, aby české filmy na DVD měly české titulky a mohli se na ně dívat i lidé s postižením sluchu. Ocenění udělil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV). Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života. Cenu Olgy Havlové dostávají od roku 1995 lidé s postižením, kteří se věnují práci pro ostatní.

Věra Strnadová je sama neslyšící. O sluch přišla v dětství po těžké nemoci. Dlouhodobě se snaží o zlepšení života sluchově postižených. Usiluje o odstraňování bariér v komunikaci, dopravě, zdravotnictví i médiích. V současnosti je viceprezidentkou Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, kde vede komisi pro skryté titulky a legislativní komisi. Podle VDV má velký podíl na podobě zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých a na uzákonění nové sociální služby, kterou je simultánní přepis mluvené řeči.

Věra Strnadová:

„To, že mne lidé na Cenu Olgy Havlové nominovali a tato cena mi byla udělena, je pro mne signálem, že lidé moji práci potřebují a že ji oceňují. Současně je to i závazek a motivace, abych lidem pomáhala i nadále.“

Reportáž Pavla Štrunce (zdroj: ČT24)

„Paní Strnadová ve svých aktivitách pokračuje přesto, že má v posledních letech vážné zdravotní problémy, které ji fyzicky velmi omezují,“ uvedla Monika Granja z VDV. Podle ředitelky VDV Mileny Černé se porota rozhodla cenu udělit právě Strnadové, protože „pomáhá otevřít svět lidí se sluchovým postižením veřejnosti“. Porota letos vybírala ze 13 nominací. Kandidáty navrhuje veřejnost.