Budoucnost školství: grantový fond pro studenty a školné

Praha - Bílá kniha terciárního vzdělávání, kterou dnes na tiskové konferenci představil ministr školství Ondřej Liška, obsahuje nové rozdělení vysokých škol a mění také systém financování studia. Příspěvek na studium už by neměli od státu dostávat rodiče, ale přímo studenti vysokých škol. Bílá kniha také obsahuje možnosti studentských půjček, podporu studentů až do 30 let věku nebo návrh školného. To ale není prioritou Bílé knihy. „Jestli příští vláda zavede školné nebo ne, je otázka jejího mandátu, mně to nepřísluší a ani si to nepřeji,“ potvrdil Liška.

V Česku by v budoucnu měly existovat tři typy vysokých škol, a to výzkumné, vzdělávací a profesně orientované. Změnit by se měl i systém financování studia. Pro studenty by měl vzniknout jakýsi univerzální grant, jehož základ by tvořila částka ve výši současné úlevy na dani, kterou rodičům studentů poskytuje stát. Jedná se zhruba o 900 korun měsíčně.

Další formou podpory mají být půjčky, které by studenti využívali hlavně k placení školného. Splácet by je začali ve chvíli, kdy si najdou práci a dosáhnou určité výše platu. Samotné školné však podle náměstka ministra školství Vlastimila Růžičky není hlavní prioritou Bílé knihy, resort o něm zatím pouze uvažuje.

Další z návrhů by měl ulehčit studium vysokoškolákům nad 26 let. Po dosažení této věkové hranice totiž v dnešní době nemají nárok na sociální úlevy. Studenti by mohli nově využívat výhod zhruba do třiceti let.

Do konce roku by se měla Bílou knihou zabývat vláda. Opozičním sociálním demokratům vadí z navrhovaných změn zejména možnost školného, čas na jeho zavedení podle nich ještě nenastal.

Vydáno pod