Březina: Prodražení Blanky o 10 miliard se může snížit

Praha – Rada hlavního města Prahy se pokusí co nejvíce omezit hrozící navýšení konečného účtu za výstavbu tunelového komplexu Blanka. V pořadu Otázky Václava Moravce to slíbil pražský radní Karel Březina (ČSSD). Podle něj budou možnosti úspor jasnější po prvním březnu, kdy Rada projedná analýzu 50 položek, o které se kontrakt prodražil. Jedním ze způsobů, kde lze ušetřit přibližně půl miliardy korun, je postavit původní levnější návrh Trojského mostu. Březina zároveň oznámil, že Praha zavedla nový systém kontroly, který má zajistit pravidelné informování zastupitelstva o průběhu výstavby tunelů.

„Čekáme na detailnější analýzu odboru městského investora, kterou jsme si zadali,“ informoval Karel Březina s tím, že začátkem příštího týdne bude jasnější, u jakých položek navýšených výdajů lze uspořit. „Každá položka musí mít detailní zdůvodnění, proč se stala, kdy se stala, kdo jí zadal a proč se tak stalo,“ upřesnil první náměstek primátora detaily zprávy, kterou by měla Rada města projednat na svém zasedání prvního března.

Součástí částky 10 miliard, o které se má projekt prodražit, je takzvaná inflační doložka ve výši 3,5 miliard. S touto položkou nepůjde nic dělat, s navýšením plateb v závislosti na pohybu inflace totiž Praha ve smlouvách s dodavateli souhlasila. „Ptejme se na tu zbylou částku, na těch 6,5 miliardy,“ upozornil Březina, který je v Radě hlavního města zodpovědný za dopravu. Zlevňovat by se prý mohlo především v technologické části, která přijde až po části stavební. „Tam ještě bude šance uspořit,“ dodal. Detailnější částku však nechtěl upřesnit.

Jako příklad, kde může dojít ke snížení konečného účtu za pražské tunely, uvedl Březina otázku budování Trojského mostu. Projekt stavby, která má vyjít na více než jednu miliardu korun, je výsledkem architektonické soutěže. V dokumentaci ale o této soutěži nebyla ani zmínka. Radní za ČSSD je proto přesvědčen, že město by se mělo vrátit k původnímu řešení, které spočívalo ve stavbě levnější varianty mostu za „pouhých“ 400 milionu korun. „Já se budu snažit, abychom se vrátili k původní variantě, tedy ušetřit co možná nejvíce,“ prohlásil Březina.

Praha přijala nový systém dohledu nad stavbou

Hospodářské noviny tento týden přinesly zprávu, že vyšší cena byla mimo jiné způsobena tím, že pražský magistrát při financování Blanky obcházel vlastní předpisy. Karel Březina to považuje za skandální. Ještě více mu však vadí, že o věcech stavby v minulosti nejednala Rada hlavního města Prahy, ale zodpovědnost měl v rukou jenom magistrátní odbor městského investora. Právě z toho důvodu se nové vedení města rozhodlo zavést nový systém informování a kontroly spočívající v pravidelném podávání zpráv o průběhu stavby tunelového komplexu. První taková zpráva by měla být právě ta z prvního března, slíbil Březina.

Nový systém dohledu nad Blankou:

  • Každý měsíc obdrží náměstek pro dopravu a radní pro infrastrukturu přesný soupis fakturace všem subjektům a dodavatelům.
  • Každé dva měsíce proběhne na stavbě tzv. superkontrolní den za účasti členů Rady hlavního města Prahy.
  • Každé tři měsíce Rada hlavního města Prahy dostane detailní zprávu o průběhu stavby.
  • Každých šest měsíců dostane zprávu o stavbě Blanky pražské zastupitelstvo. Stejnou zprávu projednají výbory pro dopravu a finanční a kontrolní výbory.