Audity MPSV mají sblížit rodinný a profesní život

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se spolu s Národním centrem pro rodinu zaměřilo na sbíhání rodinného života a zaměstnání. Podniky, které se zapojí do projektu, projdou za spolupráce s odborným poradcem bezplatným auditem v této oblasti. Audit jim může třeba pomoci ke zvýšení motivace zaměstnanců nebo ke snížení nákladů způsobené fluktuací pracovníků. Zaměstnancům se pak díky auditu mohou rozšířit možnosti například v oblasti alternativních pracovních úvazků.

Projekt nazvaný Audit rodina a zaměstnání je určen všem zájemcům, kteří mají sídlo mimo Prahu. K auditu se může přihlásit firma nebo výrobní podnik, ale také nezisková organizace nebo organizace státní správy. Autoři projektu se inspirovali u sousedů v Německu a Rakousku. V těchto zemích firmám přinesl výsledky třeba v oblasti snižování prostonaných dnů u zaměstnanců. Podle slov Marie Oujezdské z Národního centra pro rodinu se u rakouských podniků, které audit podstoupily, snížila průměrná nemocnost pracovníků z 12 na 4,9 dne v roce.

S audity již mají zkušenosti první čeští zaměstnavatelé, v rámci projektu totiž proběhly dva zkušební. Jeden z nich se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Se svými 158 zaměstnanci a 35 pobočkami je druhou největší knihovnou v České republice. Její ředitelka Libuše Nivnická v souvislosti s auditem zmínila, že to knihovně například snížilo fluktuaci, a to zejména u zaměstnankyň po rodičovské dovolené. Také pomohl více motivovat pracovníky za použití nefinančních benefitů.

Zaměstnancům pak projekt přinesl například možnost nastavit si začátek pružné pracovní doby, a to v odděleních, kde to je možné. Knihovna také zavedla možnost práce z domova či podstatně prodloužila zaměstnancům možnost vzít si v mimořádných situacích dlouhodobé neplacené volno. Až doposud tuto možnost měli, ale pouze po několik dnů. „Nově si zaměstnanec například při péči o staré nemocné rodiče může požádat až o tři měsíce neplaceného volna,“ řekla Nivnická.

Vedoucí projektu Vít Liška ve Studiu ČT24 (zdroj: ČT24)

Projekt je naplánován na tři roky, jeho rozpočet je necelých 21 milionů korun. Z 85 procent je financován z Evropského sociálního fondu. Firmy se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na stránkách www.auditrodina.eu, po jehož vyplnění je kontaktuje personalista ministerstva. Účastníci projektu dostanou dva certifikáty, jeden v průběhu auditu a druhý po jeho skončení.