Agenturu pro sociální začleňování nově povede Radek Jiránek z ministerstva vnitra

Praha - Novým šéfem vládní agentury pro sociální začleňování má být Radek Jiránek, který který vede na ministerstvu vnitra odbor prevence kriminality. Oznámil to ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, pod kterého agentura spadá. Jiránek uspěl ve výběrovém řízení, kam se přihlásilo sedm kandidátů. V agentuře panuje vyhrocená atmosféra poté, co Dienstbier odvolal předchozího ředitele Martina Šimáčka – zaměstnanci hrozí stávkou a část podala výpověď.

„Při osobním pohovoru se hodnotilo jak formální naplnění kritérií, tak odborné kompetence uchazečů. Jako nejlepší dva kandidáti byli vyhodnoceni Marek Hojsík a Radek Jiránek – Hojsík ale nesplnil jedno formální kritérium, z tohoto důvodu výběrová komise konstatovala, že výběrové řízení vyhrál Radek Jiránek,“ uvedl Jiří Dienstbier. Nastoupit by měl 5. června.

Podle něj se Jiránek prakticky celý profesní život věnuje tématu integrace, řadu let byl vedoucím oddělení preventivních programů. Od loňského prosince pak byl pověřen řízením odboru prevence kriminality na ministerstvu vnitra. Podle Dienstbiera také do Jiránkovy působnosti spadal program asistentů prevence kriminality, který si prý chválí zejména komunální politici. Jiránek se o místo šéfa agentury ucházel už před lety. Tehdy ho ve výběrovém řízení porazil právě Šimáček.

Nový ředitel by měl podle Dienstbiera agenturu personálně stabilizovat – minulý týden totiž zhruba pětina zaměstnanců podala výpověď. Na základní vizi agentury by se prý ale s nástupem nového šéfa nic měnit nemělo. „Jinými slovy nadále počítáme s tím, že by měla agentura velmi efektivně a do budoucna ještě ve větším rozsahu pomáhat obcím, které čelí problematice chudoby a sociálního vyloučení,“ dodal ministr. 

Jiránek prý nechce dělat žádné převratné kotrmelce

„Ve své profesi jsem došel k pomyslné zdi či na pomyslný konec, kdy jsme se zabývali zvýšením bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Toto nové působení beru jako velkou výzvu, kdy v lokalitách a pro sociálně vyloučené budeme moci nabídnout nejen bezpečí, ale podílet se i na zaměstnanosti, vzdělání a dalších službách, kterých se jim nedostává,“ uvedl Jiránek.   

Dodal, že nebude v agentuře dělat žádné „převratné kotrmelce“. Situaci prý chce uklidnit a případně hledat „dostatečně kvalitní kolegy a kolegyně“, kteří by měli nahradit lidi ve výpovědi.

Zuzana Drhová: manažerka projektů v Agentuře pro sociální začleňování

„Toto jméno bylo známé a pro nás není velkým překvapením. Odbornou způsobilost pana Jiránka vůbec nezpochybňuji. Co je ale příznačné pro současnou situaci v agentuře, že my jsme se to vůbec nedozvěděli. Takže pan Jiránek nastupuje do situace, která není úplně tradiční a shoduji se s panem ministrem, že jeho základním úkolem teď bude stabilizovat tým, který se v agentuře pomalu rozpadá.“

Dienstbier odvolal předchozího šéfa agentury Martina Šimáčka v dubnu, proti čemuž se ale ozvali pracovníci agentury. Ti dokonce zahájili stávku, tu ale po jednání s premiérem Sobotkou přerušili a jsou ve stávkové pohotovosti: výsledkem schůzky s premiérem byl příslib zachování celé agentury, která by však i nadále měla zůstat pod Dienstbierovým portfoliem. Ministr ji chtěl původně rozdělit na dvě části.

Agentura pro sociální začleňování bude mít nového šéfa (zdroj: ČT24)

Část pracovníků ale setkání s premiérem nepřesvědčilo. Sobotka navíc nepodpořil jejich žádost o začlenění agentury do své gesce, ani nesouhlasil se zrušením výběrového řízení na nového ředitele. „Tyto výsledky jednání v kombinaci se zachováním agentury v řízení ministra Dienstbiera nepředstavují žádné záruky, že se ministr Dienstbier v budoucnosti nerozhodne dokončit reorganizaci a změny v zaměření činnosti agentury,“ uvedli pracovníci v tiskové zprávě.

Následně podalo čtrnáct ze sedmdesáti zaměstnanců výpověď. Dienstber ale dnes uvedl, že si dokáže představit, že by nyní někteří pracovníci své výpovědi stáhli.

Agentura pro sociální začleňování spolupracuje s městy a obcemi, které se potýkají se sociálně vyloučenými lokalitami. Její poradci mají přispět k navázání kontaktů mezi místní radnicí, policií, školami či neziskovými organizacemi, které by se měly společně snažit situaci zlepšit. Vyloučených lokalit je v Čechách zhruba 400 a stále jich přibývá. Žije v nich kolem 80 000 lidí, převážně Romů.

Mnozí odborníci, úředníci i samotní Romové činnost agentury hodnotí pozitivně. Podle nich se díky jejímu přispění situace v řadě problémových lokalit zlepšila a lepší je tam i soužití s okolím. Agentura má ale i své kritiky. Podle některých například není jasné, kolika Romům vlastně skutečně pomohla začlenit se do běžného života.

Vládní agentura začala fungovat v březnu 2008. Šimáček ji vedl od února 2009, do funkce jej jako vítěze výběrového řízení jmenoval tehdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb.