Agentura pomůže dalším devíti městům, kde mají problémy s ghetty

Vládní agentura pro sociální začleňování bude v následujících třech letech spolupracovat s dalšími devíti městy a obcemi s takzvanými vyloučenými lokalitami, kde se soustředí větší množství lidí ve špatné sociální a ekonomické situaci, kteří zůstávají na toto problémové místo dlouhodobě vázáni. Vybraným městům, mezi něž patří Chomutov, Liberec, Most, Nový Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad Sázavou.

  • Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám a tím i k institucionální pomoci, jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu.

Agentura pomůže mimo jiné se získáváním peněz na sociální začleňování z evropských fondů a podpoří konkrétní projekty. Může jít třeba o rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, vznik komunitních center, projekty podpory zaměstnanosti nebo podporu škol pro práci s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dotace mohou města a obce žádat ze tří operačních programů – OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální Operační program.

Ve vybraných oblastech vznikne platforma s názvem Lokální partnerství, která bude sdružovat například zástupce města, škol, úřadu práce, policie nebo neziskových organizací. Ti společně vypracují takzvaný místní strategický plán sociálního začleňování.

Pomáhat jim nemůže být marný boj, protože pokud nepřekonáme sociální vyloučení, bude se v obcích, kterých se týká, žít špatně všem.
Jiří Dienstbier

„Cílem je, aby řešení problematiky sociálního vyloučení probíhalo koordinovaně, komplexně a dlouhodobě ve všech oblastech, kterých se týká. Aby nebyly řešeny její dílčí části nebo projevy problémů spojených s chudobou a vyloučením,“ uvedl ředitel Agentury Radek Jiránek.

Události, komentáře: Ministr J. Dienstbier a místostarostka Litvínova E. Sedláčková o vyloučených lokalitách (zdroj: ČT24)

Do výběrového řízení se pro takzvanou čtvrtou vlnu obcí a měst, která se zařadí do programu, přihlásilo 11 lokalit. Neuspěly města Rumburk a Vsetín, jim byla podle mluvčího nabídnuta spolupráce v rámci tzv. vzdálené dílčí podpory. „Tu budou tato města dostávat po dobu jednoho roku a během té doby by mělo dojít k detailnějšímu vymezení řešených problémů a navržení reálných způsobů řešení,“ uvedl mluvčí agentury Václav Zeman.

Obce s vyloučenými lokalitami
Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) bude od začátku roku zapojeno 37 lokalit, přičemž jde téměř o 100 měst, obcí a městských obvodů.

Pokud obec dělá integrační politiku a přistupuje k tomu komplexně, po dvou až třech letech sice ještě není situace ideální, ale může být vidět výrazné zlepšení.
Jiří Dienstbier

Vládní agentura začala fungovat v březnu 2008 a je jedním z odborů Úřadu vlády. Spadá pod ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD).