Advokáti si zřejmě od září navléknou taláry

Praha - Čeští advokáti budou zřejmě muset od září nosit v soudní síni taláry. Tak jako soudci, přísedící a státní zástupci by měli být odlišeni od ostatních účastníků řízení. Zavádí to novela zákona o advokacii, kterou dnes schválila sněmovna. Normu, která upravuje pravidla pro činnost advokátů, nyní dostane k projednání Senát.

Sněmovna odmítla novelu rozšířit o kontroverzní změnu způsobu vymáhání pohledávek do deseti milionů korun. Novela měla umožnit advokátům sepisovat smlouvy tak, že jejich plnění bude přímo vymahatelné exekutorem. Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) tím chtěl ulehčit soudům, v zájmu schválení novely ale nyní na svém návrhu netrval.

Novela počítá také s ustavením institutu advokáta spolupracujícího s jinou advokátní kanceláří. Zákon má upravovat podmínky smlouvy o spolupráci a jasně stanovit, kdo za co odpovídá. Přestože již mohou advokátní obchodní společnosti pověřit různými samostatnými úkoly své zaměstnance, nemohou dosud svěřit žádnou činnost dalším firmám a osobám. Novinka podle ministerstva spravedlnosti zabrání vzniku zastřených pracovních poměrů.