Zápis do prvních tříd ZŠ v Třebíči

Začátkem roku se v celé České republice koná zápis dětí do prvních tříd. Letos vešla v platnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje školní docházku. Novinkou v letošním školním roce podle ní je, že k zápisu mohou přijít i pětileté děti, které jsou školně zralé. V Třebíči se zápis konal na sedmi základních školách, na každé z nich se zápis provádí trochu jinak. Někde děti zápisem provádějí starší spolužáci, někde pohádkové bytosti. V Třebíči k zápisu přišlo 465 dětí, rodiče 68 z nich požádali o odklad školní docházky. V září tu nastoupí do první třídy i dva pětiletí školáci.

Reportáž Silvie Polové (zdroj: ČT24)