Zahraniční úspěch pro regionální studia ČT

Letošní ročník mezinárodní soutěže regionálních stanic Prix Circom Regional 2015 obeslalo svými 211 programy celkem dvaadvacet zemí. V této konkurenci uspěla obě regionální studia České televize. V kategorii Music zvítězilo Televizní studio Ostrava se sérií dokumentů Můj pokus o mistrovský opus. TS Brno získalo v kategorii Minorities in Society Cenu poroty pro dokument Mária a Mária. Mezinárodní porota zasedala tentokrát ve slovinské Lublani. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 21. května v irském Dundalku. Ostravu na něm reprezentovala kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„Cyklus Můj pokus o mistrovský opus představil šest špičkových hudebníků v autorských dokumentech šesti režisérských osobností. Cílem projektu bylo ukázat, že hudebníci, kteří hrají klasickou hudbu, nejsou nudní staříci ve fracích, že klasická hudba je zábavná a vzrušující a lidé, kteří ji interpretují, nejsou bezchybnými roboty, ale citlivými umělci a zajímavými osobnostmi, které dokáží nádherně a napínavě hovořit o hudbě, kterou hrají,“ vysvětluje Kateřina Ondřejková.

Prix CIRCOM Regional
Zdroj: ČT24

Porota Prix CIRCOM Regional na této sérii o klasické hudbě a jejích interpretech ocenila především originalitu zvolené metody, která nabízí televiznímu divákovi cestu k zasvěcenému vnímání koncertního repertoáru a dává nahlédnout do tvůrčího soukromí mladých umělců.

Předseda poroty David Lowen k letošní soutěži uvedl: „Ve všech kategoriích bylo několik velmi dobrých pořadů. Ukazuje se, že televize veřejné služby i na regionální úrovni investují do kvalitních výstupů, které mají stoupající tendenci.“

Prix CIRCOM Regional
Zdroj: ČT24

Oba oceněné pořady České televize patří k těm, které výrazně překračují regionální rámec. Stejně jako pro vítěze v dalších soutěžních kategoriích i k nim se vztahují slova generálního tajemníka výkonného výboru CIRCOM  Johana Lindena: „Jsem potěšen, jestliže mohu konstatovat, že tato úspěšná televizní tvorba vytváří pro všech 245 členů CIRCOMU z 32 zemí důležitou známku dobré kvality.“