Z Tokia do Ósaky vyrazil rychlovlak

Tokio – Tókaidó-Šinkansen je název vysokorychlostní železniční trati, která spojuje dvě největší japonská velkoměsta Tokio a Ósaku. První cestující se vlakem – oficiálně nazývaným Hikari, avšak většinou přezdívaným podle trati šinkansen – svezli 1. října 1964. Síť vysokorychlostních tratí šinkansen se v Japonsku později rozrostla, v současnosti jich je osm. Vlaky po ní jezdí až 300kilometrovou rychlostí, čímž jenom trochu zaostávají za nejrychlejšími TGV – a podobně jako francouzské klenoty nebo německá ICE dokáží i japonské rychlovlaky konkurovat letecké dopravě a rychlostně zcela pokořit veškeré další pozemní dopravní prostředky.

Zatímco Francouzi nebo Němci, kteří rovněž provozují několik vysokorychlostních tratí, na čas příliš nehledí, na tratích sítě Šinkansen je zpoždění takřka neslýchaná věc. Cestující znají přesný čas příjezdu a odjezdu, který japonské železniční společnosti většinou dodržují na sekundy.

Vzhledem k tomu, že vlaky Hikari provozují čtyři železniční společnosti ve dvou různých napěťových systémech, objevuje se na japonských vysokorychlostních tratích několik typů souprav. Nejnovější byly dodány v roce 2007 a jezdí po první vysokorychlostní trati z Tokia do Ósaky. V témže roce vyjely první vlaky také na taiwanskou vysokorychlostní trať využívající technologii šinkansen. Další soupravy objednaly další japonské železniční společnosti na léta 2011 a 2013.

Ve třetím desetiletí 21. století by měl být uveden do provozu také tzv. maglev šinkansen – tedy vlak pohybující se na magnetickém polštáři – z Tokia do Nagoyi.

Tratě Šinkansenu mají normální rozchod kolejí a kvůli bezpečnosti a rychlosti provozu se s ostatními druhy dopravy i s ostatními železnicemi kříží výhradně mimoúrovňově. Délka jednoho vozu soupravy je 25 metrů a jezdí většinou v šesti až osmivozových formacích. Výjimkou je trať Tókaidó a Sanjó, kde vlak tvoří šestnáct vozů a celá souprava tak měří 400 metrů.

V počátku provozu byl vlak Hikari držitelem rychlostního rekordu mezi elektrickými kolejovými jednotkami. Několik generací ho postupně vylepšovalo rychlostmi od 256 km/h v roce 1963 až po 319 km/h v roce 1979. Posléze se rychlostní rekord vrátil do Evropy, v současnosti ho drží francouzské TGV, které dosáhlo 575 km/h.