Výstava přibližuje historii Olomouckého hradu i nevidomým

Olomouc - Dotýkat se exponátů je žádoucí. S takovým podtitulem začala výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Nevidomým, ale nejen jim, přibližuje historii Olomouckého hradu - někdejšího sídla moravských Přemyslovců. Na výstavě si mohou lidé ohmatat třeba odlitky románských reliéfů nebo gotické Šternberské madony.

Sochy, část okenního oblouku nebo třeba torzo hlavice sloupu z 12. století. Prostřednictvím podobných exponátů lidé na výstavě poznají dějiny někdejšího sídla moravských Přemyslovců. Ať už nevidomí, nebo ti se zdravýma očima, kteří však tentokrát vstupují jen s páskou přes oči.

Odlitky i originály z muzejních sbírek kurátoři vybírali i s ohledem na materiál. Vystavené exponáty jsou ze sádry, bronzu, kamene, přírodního vosku.

Reportáž Radky Štědré (zdroj: ČT24)

„Šlo nám samozřejmě hlavně o to, abychom srozumitelně seskládali příběh olomouckého hradu a ukázali na něm vývoj jednotlivých historických a uměleckých etap,“ říká kurátorka výstavy Martina Potůčková.

Všechny exponáty doplňuje výklad v černotisku a  Braillově písmu.  Podobu areálu Dómského návrší nevidomým zprostředkuje také speciálně vyrobený model jeho půdorysu.