Výstava mapuje dvě století české kultury s Karlem Hynkem Máchou

Opava - Celé léto věnuje opavský Památník Petra Bezruče velký prostor jednomu z největších českých básníků, zakladateli české moderní poezie a autoru jedné z nejvydávanějších českých knih – Karlu Hynkovi Máchovi. Letos uplynou dvě stě dva roky od jeho narození.

„Výstava představí a připomíná nejen základní životní osudy básníka, ale zachycuje také výjimečnou literární pouť tohoto největšího autora české literatury,“ uvedla Romana Talačová ze Slezského zemského muzea. Výstava se bude zabývat i tím, jak se v průběhu dvou staletí měnil pohled na zprvu nepochopené Máchovo dílo.

Ač Mácha zemřel v pouhých pětadvaceti letech, stále žije především díky lyrickoepické skladbě Máj.

„V památníku jsou mimo jiné vystaveny ty nejvzácnější tisky Máchova Máje ze soukromých sbírek sběratelů bibliofilií, pamětní medaile, grafiky a malby inspirované dílem a osobností básníka,“ dodala Talačová.

Na výstavě má podíl také Památník národního písemnictví v Praze. Vernisáž bude ve středu 26. května. Pro žáky základních a škol památník připravil komentované prohlídky, pracovní listy i testy o romantismu a životě a díle Karla Hanka Máchy. Pro všechny zájemce jsou určeny komentované prohlídky. První bude 28. května.