Výstava historických písemností v Lounech

Při Dnech evropského dědictví byla v sobotu 17. září v Lounech také otevřena Daliborka, což je dnes sídlo Státního okresního archivu Louny. Pro návštěvníky byla připravena výstava z nejcennějších písemností vesnic lounského okresu.

Mezi první návštěvníky patřili senioři, účastníci pochodu po pamětihodnostech města, který se uskutečnil v rámci Běhu naděje. Nejen na otázky ohledně písemností z vesnic trpělivě odpovídal ředitel archivu dr. Bohumír Roedl.

Velké pozornosti se těšil například Ročovský graduál, který roku 1374 pořídil zakladatel tamního kláštera Albrecht z Kolovrat, nebo pečetní listina, kde roku 1459 Jiří z Poděbrad nařizuje Lounským, aby příjmy z vesnic Rané, Dobroměřic, Nečich, Trhlav a Oblíku, které patřily klášteru magdalenitek a které si neoprávněně za husitských válek přivlastnili, použili na výstavbu a provoz špitálu. K vidění byly i některé obecní kroniky, veduty a další archiválie. Během soboty se do archivu přišlo podívat celkem 256 návštěvníků.

Ovšem návštěvníky vítala v Lounech nejen Daliborka. Otevřeny byly také lounské kostely, městská Žatecká brána, sokolovna, vodárenská věž, oblastní muzeum a zámek Nový Hrad u Jimlína.

Ladislav Bába