Výroční cena pro Kvarteto

Ve čtvrtek 18. června 2015 v Galerii Danubiana v Bratislavě převzali národní koordinátoři televizního magazínu Kvarteto Výroční cenu Visegrádské 4. O jejím udělení rozhodují ministři kultury všech čtyř členských zemí Visegrádu. Cenu uděloval slovenský ministr kultury Marek Maďarič, spolu s polskou ministryní Omilanowskou a maďarským ministrem Hoppálem, za českou stranu ji předávala velvyslankyně ČR v SR Lívia Klausová.

„Rád bych připomněl, že magazín Kvarteto realizovaný osmi veřejnoprávními regionálními televizními stanicemi z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska, vysílají jednou měsíčně televize veřejné služby všech těchto zemí už patnáctým rokem,“ říká český národní koordinátor tohoto projektu Vladimír Štvrtňa z ostravské televize. „Tradice udělování Výročních cen V4 se datuje od roku 2004 a je to poprvé, kdy ji v konkurenci jiných významných kulturních aktivit získal televizní pořad.“

Výroční cena pro Kvarteto
Zdroj: ČT Ostrava, ČT24

Slavnostní předávání Výroční ceny V4 se uskutečnilo v rámci bratislavského setkání zástupců veřejnoprávních televizí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, na němž byl všemi nejvyššími představiteli deklarován zájem o prohloubení vzájemné spolupráce. Včetně společného úsilí při vytváření nových koprodukčních formátů, hledání možností jejich financování i cest, kterými by se dostaly k divákům v dalších evropských zemích.

Vydáno pod