Věřící se na Velehradě rozloučí s kardinálem Špidlíkem

Velehrad - Rodina, církev i široká veřejnost se dnes odpoledne ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje rozloučí se zesnulým kardinálem Tomášem Špidlíkem. Zádušní mši svatou povede olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Tělo kardinála Špidlíka, jenž zemřel v pátek 16. dubna v Římě ve věku 90 let, bude později pochováno v hrobce ve velehradské bazilice.

Rakev s ostatky bude od 13:30 do 15:15 vystavena v bazilice, kde lidé budou moci uctít kardinálovu památku. Mše začne v 16:00. Presbytář a prostor mezi chórovými lavicemi bude vyhrazen pro nejbližší rodinu, biskupy, další církevní hodnostáře a pozvané hosty.

Veřejnost bude moci vstoupit do baziliky jen hlavním vchodem, mše však bude přenášena rozhlasem i mimo baziliku. Kvůli pohřbu bude také posílena autobusová doprava z Uherského Hradiště a Starého Města.

Redaktor Josef Kvasnička k pohřbu Tomáše Špidlíka (zdroj: ČT24)

Po obřadu bude Královská kaple s rakví pro veřejnost uzavřena kvůli zahájení pouti vysokoškoláků. Lidé se však budou moci poklonit Špidlíkově památce od soboty až do uložení jeho ostatků do sarkofágu, které církev plánuje na červen.

Jezuita Špidlík byl v církevních kruzích znám především jako znalec východokřesťanské spirituality, který připravoval jako první Čech duchovní cvičení pro papeže Jana Pavla II. V Itálii žil několik desetiletí a uznání si vysloužil i jako reprezentant a propagátor české kultury v zahraničí. Vatikán se s českým kardinálem zádušní mší rozloučil už v úterý 20. dubna.