Velká voda v Lounech

Letošní lednová velká voda zvedla i hladinu řeky Ohře - v Lounech se hladina zvýšila o téměř tři a půl metru. Ještě v úterý 18. ledna do podvečerních hodin byl v Lounech vyhlášen 3. povodňový stupeň, druhého stupně řeka dosáhla v úterý 18. ledna v 17:00 hodin. Po více než čtyřiceti letech je to v tomto městě a jeho okolí největší povodeň. A to ještě Nechranická přehrada (byla postavena 1961-1968) zadržela moc a moc vody.

Tato situace byla nová i pro místní samosprávu a tak se v úterý 18. ledna s odstupem času ptáme tajemnice Městského úřadu v Lounech, ing. Renáty Čapkové.

Jak na tuto neznámou situaci reagovala povodňová komise?

Povodňová komise města Loun zasedla poprvé ve středu 12. ledna 2011 s tím, že v té době výška hladiny řeky Ohře dosahovala 443 cm s průtokem 189 m3/s a vyhlásila II. povodňový stupeň. Hlavní důraz byl kladen na zajištění dostatečné a průběžné informovanosti občanů města Loun (hlášení městské policie, rozesílání pravidelných tiskových zpráv, zveřejňování informací na webových stránkách města Loun, informování vlastníků ohrožených nemovitostí). Vzhledem k tomu, že v pátek 14. ledna 2011 bylo avizováno zvýšení odtoku z přehrady Nechranice až na 300 m3/s s možností stoupání hladiny řeky o 50 - 90 cm sešla se povodňová komise opakovaně a řešila především zvýšenou informovanost vlastníků ohrožených objektů, instalaci dopravního značení v místech, kde hrozilo zaplavení komunikací a možnost poskytnutí písku Technické správy s.r.o. pro zájemce z řad občanů. Současně bylo starostou města provedeno místní šetření v ulici Parašutistů, kde v té době již hrozilo nebezpečí zatopení rodinného domu. Prognóza se nenaplnila v té nejhorší variantě, nedošlo ke zvýšení hladiny o 90 cm, ale její zvýšení o 50 cm na maximum 562 cm způsobilo zaplavení velké většiny zahrádek na severní straně koryta řeky Ohře, výstaviště a Masarykových sadů. Jen pro připomenutí, při normálním stavu řeky je výška hladiny v Lounech kolem 230 cm a průtok 36,3 m3/s. V sobotu 15. ledna ráno byla řešena evakuace 8 osob ze zahrádkářské kolonie u Dobroměřic, kteří byli umístěni v garsoniéře domova pro seniory a v azylovém domě Červeného kříže. V Lounech hladina vpodvečer dosáhla maxima 562 centimetrů. Další jednání povodňové komise proběhlo ráno 17. ledna 2011 s tím, že řeka začala pomalu klesat a došlo k velkému snížení odtoku z přehrady Nechranice, který je nadále udržován na 200 m3/s.

Byl nějaký problém, například komunikace s obyvatelstvem, evakuace, zdravotní služba a podobně?

Vzhledem k tomu, že povodně podobného rozsahu nebyly v Lounech v posledních desetiletích zaznamenány lze průběh informovanosti a komunikace s občany zhodnotit jako dobrý. Samozřejmě to neznamená, že není co zlepšovat. Je potřeba udržovat aktuální přehled o všech ohrožených objektech a především průběžně aktualizovat kontakty na jejich vlastníky. Je nezbytné zlepšit průběžnou informovanost mezi dobrovolnými hasiči, povodňovou komisí a městskou policií a rovněž komunikaci Povodí Ohře s jednotlivými obcemi.

Jaké budou následovat kroky městského úřadu po opadnutí vody.

Po opadnutí vody a pokud to počasí dovolí, začne postupné odstraňování následků povodní nejen na majetku města, ale i na majetku občanů. Zajistíme umístění kontejnerů ve vybraných lokalitách tak, aby poškozené a zničené věci mohly být rychle odváženy. Současně zveřejníme informace, kde bude možnost získat v případě zájmu čerpadla k odčerpání vody, která neodtekla a která se nadále v zatopených oblastech drží.

Rozhovor proběhl v úterý 18. ledna 2011

Ladislav Bába, Louny

  • Povodeň - Louny - leden 2011 autor: Ladislav Bába, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2260/225933.jpg
  • Povodeň - Louny - leden 2011 autor: Ladislav Bába, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2260/225934.jpg
  • Povodeň - Louny - leden 2011 autor: Ladislav Bába, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2260/225935.jpg
  • Povodeň - Louny - leden 2011 autor: Ladislav Bába, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2260/225937.jpg
  • Povodeň - Louny - leden 2011 autor: Ladislav Bába, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2260/225938.jpg