Vědecká knihovna v Olomouci zachraňuje staré noviny

Olomouc - Starým novinám uloženým v olomoucké vědecké knihovně hrozí rozpad. Knihovna proto periodika z let 1848 až 1945 přenáší v rámci projektu Digimon na mikrofilm, čtenáři si je pak mohou prohlížet pomocí speciální čtečky. Na záchranu starých novin získala Vědecká knihovna 325 tisíc eur z norských fondů. Do dubna příštího roku, kdy projekt skončí, chtějí pracovníci knihovny přenést na mikrofilm 600 tisíc stran novin.

Vědecká knihovna v Olomouci má právo povinného výtisku už od devatenáctého století. V současné době proto uchovává jeden z nejvýznamnějších fondů novin a časopisů. „Ty noviny jsou tištěné na kyselém papíru, což znamená, že se ten papír v průběhu desetiletí rozpadá,“ zdůvodňuje nutnost přenesení starých periodik na mikrofilm vedoucí oddělení správy fondů olomoucké vědecké knihovny Miloš Korhoň.

Knihovna začala s převáděním ohrožených periodik na mikrofilm už v roce 2008. „Ten archivní negativ, který vznikl snímkováním přímo na té kameře, tak by měl v ideálních podmínkách vydržet minimálně šest set let čitelný,“ tvrdí Miloš Korhoň. Pracovníci Vědecké knihovny vybírali kromě poničených také noviny, které mají souvislost se severní a střední Moravou.

„Už dříve byly mikofilmovány olomoucké česky psané noviny. Jejich protipólem byly Die Neue Zeit, což je nejklíčovější periodikum, které v tomto projektu reformátujeme,“ řekl pracovník historických fondů knihovny Lubomír Novotný. Celý proces je ale velice náročný – technicky i časově. „Záleží na stavu těch novin. Pokud jsou hodně roztrhané a volné listy, tak obrácení jedné stránky může trvat i deset minut,“ potvrdila Radomíra Vítková – odborný garant projektu.

  • Přenášení na mikrofilm autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2003/200272.jpg
  • Historické noviny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2003/200273.jpg