V Prachaticích ocenil Červený kříž dárce krve

Český červený kříž v Prachaticích ve čtvrtek 20. 11. slavnostně ocenil  bezpříspěvkové dárce krve. Slavnost se konala v Radničním sále v Prachaticích. K poděkování dárcům se připojil také starosta města Prachatice Ing. Martin Malý, za OS ČČK Prachatice se zúčastnila předsedkyně Oblastní výkonné rady Ing. Silvie Janošťáková a členové představenstva Ladislav Beran a Bc. Zuzana Pelikánová. Ocenění převzalo celkem 30 držitelů stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského a dva držitelé Zlatého kříže 3. třídy. Hudbou poděkoval hudební soubor CINK Střední pedagogické školy Prachatice. S přípravou celé akce pomohli žáci ZŠ Vodňanská.

Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců i jejich maminek. Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již 10x, 20x nebo 40x, jsou oceňováni plaketou prof. MUDr. Jana Jánského, ti, kdo darovali krev již 80x, pak Zlatým křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž Prachatice. 

Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji, Městu Prachatice, Netolice a Vimperk a sponzorům.

Zlatý kříž 3. třídy při slavnosti získali Ing. Jaroslav Maryška z Husince a Hana Trojáková z Volar.

Text: Martina Vondrušková; Foto: Ladislav Beran

Vydáno pod