Studenti načetli zvukové knihy pro nevidomé

Dne 27. března se v budově liberecké radnice uskutečnil křest zvukových knih pro nevidomé. Knihy načetli nejen studenti frýdlantského gymnázia, ale i z jiných škol. Autorka knihy "Sísa Kyselá" Martina Drijverová se vyznala, jaké důvody měla pro volbu tématu své knihy: "V rodině také máme lidi, kteří jsou buď trvale, nebo dočasně nevidomí, mám k tomu tedy blízko. Některé moje knížky již byly přepsány do Braillova písma a mne těší, když můžu pro někoho, kdo má nějaký problém, něco udělat." Druhou knihou, která se křtila, byly Příběhy českých králů a knížat, jejíž autorkou je Alena Ježková. Během křtu zahráli zrakově postižení některé známé skladby.

Reportáž Eleny Beznoskové (zdroj: ČT24)
Vydáno pod