Romské děti v Ostravě míří do běžných základních škol

Ostrava – Romské děti stále nedostávají kvalitní vzdělání a třetina z nich dokonce končí v praktických školách. Přestože Evropský soud pro lidská práva už před šesti lety konstatoval, že vzdělávání romských dětí je v České republice diskriminační, v praxi se toho podle samotných Romů mnoho nezměnilo. V Ostravě se rozbíhá nová kampaň, která pomáhá romským rodičům nebát se své děti hlásit do běžných základních škol.

Devítiletá Simona chodí na jednu z ostravských sídlištních základních škol. Ve třídě je jediná Romka. Nejvíce ji baví plavání a angličtina. Problémy s přihlášením se na běžnou školu její rodiče neměli. Do stejné školy chodí i Simonin bratr Alexandr, který ale na diskriminaci naráží, když jako žák deváté třídy obchází střední školy.„Přijde domů a říká, že už nikam nepůjde, protože na něj pokřikují starší učni, že jako cigán tam prostě nebude, že se tam nedostane,“ říká Alexandrova matka Pavlína Horváthová.

V základní škole v Ostravě-Přívoze se učí jen romští žáci. A právě na takové školy romští rodiče své děti často hlásí. Z obavy před možnou šikanou kvůli barvě pleti i z pohodlnosti, aby zvládli lehčí osnovy. „Jejich rodiče mají základní vzdělání nebo jsou ještě absolventi zvláštních škol. Jsou to děti, jejichž rodiče jsou většinou nezaměstnaní. To znamená, že jsou málo motivovaní,“ vysvětluje ředitelka Církevní základní školy Přemysla Pittra Soňa Trhovická.

Reportáž Marty Pilařové (zdroj: ČT24)

Na málo motivované romské rodiče se v Ostravě soustředí nová kampaň občanského sdružení Vzájemné soužití. Jeho pracovníci romským rodičům radí, vysvětlují, nabízejí doučování dětí zdarma. „Máme pětatřicet rodin, to se ještě nikdy nepodařilo, které mají děti v dobrých základních školách a snaží se tam ty děti udržet. Máme také rodiny, které mají předškolní děti a v lednu půjdou k zápisu do kvalitní nesegregované školy,“ uvádí Jolana Šmarhovyčová z občanského sdružení Vzájemné soužití.

Česká školní inspekce aktuálně sčítá na praktických školách romské žáky. S posledními čísly přišel před rokem ombudsman, který zjistil, že celá třetina romských dětí se vzdělává podle osnov pro lehce mentálně postižené. 

Vydáno pod