Projekt Univerzity Palackého usnadní výuku znevýhodněných dětí

Olomouc – Výuku znevýhodněných dětí usnadní nový projekt Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci z praxe pod záštitou Pedagogické fakulty v jeho rámci vytvoří jednotné návody, podle kterých pak učitelé v běžných školách budou moci postupovat. Žádné ucelené manuály u nás totiž zatím neexistují. Kantoři, kteří mají ve třídě zdravotně nebo sociálně znevýhodněného žáka, jsou tak většinou odkázaní jen na vlastní zkušenosti.

V září pětiletá Amy trpí od narození vážnou oční vadou. Nastoupila do mateřské školy v Huzové na Šternbersku. „Amy vidí, ale strašně malinko, má až jedenáctky dioptrie,“ uvádí maminka Amy Lucie Oláhová. Amy proto potřebuje speciální pomůcky. Učitelka se jí navíc musí věnovat o něco více než zdravým dětem, kterých má ve třídě devatenáct. S něčím podobným se přitom během své praxe ještě nesetkala. „Začínali jsme vlastně na zelené louce, formou pokus – omyl. Nemáme, o co se opřít, žádné materiály, všechno nám chybí,“  tvrdí  učitelka Mateřské školy Huzová Dáša Vosiková.

Podobně jsou na tom i další učitelé. Zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí, které navštěvují běžné školy, je totiž v České republice až osmdesát tisíc. Všem chce nyní pomoci projekt Univerzity Palackého v Olomouci. „Bude vytvořeno sedm katalogů, které budou shromažďovat všechna možná podpůrná opatření, která se uplatňují při vzdělávání žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení,“ vysvětluje věcná manažerka pro katalogy Pavlína Baslerová.

Reportáž Evy Knajblové (zdroj: ČT24)

Projekt se bude zabývat i dalším vzděláváním samotných učitelů. „Systém zahrnuje jednotlivé vzdělávací programy a kurzy, které zvyšují připravenost učitelů pro práci s touto skupinou žáků,“ dodává Jan Michalík z Ústavu speciálně-pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Součástí projektu je také řešení pozice asistentů pedagogů v českém školství. Stále totiž nejsou stanovena jednotná pravidla pro jejich fungování. Projekt potrvá dva roky. Odborníci jednotlivá podpůrná opatření ověří na více než sto padesáti školách. Výsledky pak předají ministerstvu školství, které by je mělo uvést do praxe.

Vydáno pod