Profesor Klener bojuje za zachování ÚHKT, odmítá, že mu jde o funkci

Praha - Odvolaný ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) profesor Pavel Klener nadále nesouhlasí se sloučením ÚHKT se Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN). Před ministerstvem zdravotnictví se dnes odpoledne koná demonstrace na záchranu ústavu, na níž se má objevit i profesor Klener. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek stále trvá na tom, že profesora Klenera neodvolal za jeho negativní postoj ke sloučení obou institucí.

Profesor Klener nechce problém politizovat, nicméně se domnívá, že diskuse o sloučení měla předcházet rozhodnutí ministerstva. V tuto chvíli se podle něj hovoří jen o tom, jak obě instituce sloučit. K diskusím je tudíž velmi málo prostoru. Klener se pozastavuje nad tím, proč ke sloučení musí dojít tak rychle. O způsobech začlenění není dosud rozhodnuto, ale podle prvních návrhů měly jednotlivé části spadat pod jednotlivé úseky VFN, čímž by se integrita ústavu samozřejmě narušila. „Navrhovali jsme spojení například formu holdingu. Jde o to, aby se nezrušila struktura ústavu, aby nezanikla právní subjektivita, která je důležitá pro zahraniční aktivity,“ vysvětluje své názory Klener a zpochybňuje navíc i ekonomickou výhodnost rozhodnutí, neboť dosud neviděl žádnou analýzu, která by podpořila skutečnost, že spojení ušetří 20 milionů korun.

ÚHKT odevzdal ministerstvu strategii vývoje ústavu, kde vytvořit v ústavu tzv. centrum excelence. „Evropská komise považuje tato centra excelence za motor výzkumu a upozorňuje, že univerzity mohou ze spolupráce s nimi velmi profitovat,“ doplnil záměry ÚHKT profesor Klener s tím, že nelze popřít velký podíl univerzit na výzkumu. Ty jsou nicméně zatíženy rozsáhlou pedagogickou činností.

Profesor Pavel Klener je uznávaný onkolog a hematolog, patří k českým průkopníkům chemoterapie. Byl také prvním polistopadovým ministrem zdravotnictví ve vládě „národního porozumění“. V čele ÚHKT, který letos oslavil 55 let své existence, stál pět let. Po svém nástupu zklidnil bouřlivou situaci, kdy spojení obou funkcí v jeho osobě a tehdejší náhlé odvolání ředitele Petra Jarolíma vyvolalo v zaměstnancích obavy, že dobře hospodařící ústav bude pohlcen zadluženou Všeobecnou fakultní nemocnicí.

Pavel Klener se narodil 9. dubna 1937 v Bratislavě. V roce 1961 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V 60. letech studoval hematologii také v Paříži, od 70. let se systematicky věnuje protinádorové chemoterapii. Jako lékař začínal na II. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Později se stal přednostou Onkologické kliniky tamtéž. Od roku 1990 stojí v čele I. interní kliniky hematoonkologie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), která působí jako jedno ze zhruba šesti hlavních hematologických center v České republice.

Ústav si zachoval samostatnost až do současnosti, kdy ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) začal prosazovat staronovou ideu o začlenění ústavu do VFN. ÚHKT vznikl v roce 1952 jako výzkumný ústav ministerstva zdravotnictví. Nyní má 485 zaměstnanců, z toho 62 lékařů. Je funkčním spojením hematologické kliniky, transfuzního oddělení a výzkumných laboratoří. Provádí vysoce specializovanou léčbu a výzkum závažných krevních chorob, největší pozornost je věnována leukemiím a poruchám krevní srážlivosti. Ústav má v Česku největší zkušenosti s transplantacemi kostní dřeně u nemocných s leukemiemi, úspěšnost léčby odpovídá výsledkům dosahovaným na velmi dobrých zahraničních pracovištích. Významně se také podílí na vzdělávací činnosti a také plní kontrolní funkce v transfuzní službě a DNA diagnostice. Zajišťuje postgraduální výuku v hematologii, transfuzním lékařství a molekulární diagnostice.

Ústav hematologie a krevní transfuze
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod