Plány V. Rösela v bodech

Plány nového ředitele Národní galerie Vladimíra Rösela, které zveřejnil na dnešní tiskové konferenci:

Vize NG pro příští roky:

- Doplnění sbírek a rozvoj prezentace současného umění

- Prezentace uměleckých děl v co nejširším socio-historickém kontextu

- Rozvoj spolupráce s potenciálními partnery na mezinárodní i národní úrovni

Cíle:

1. Krátkodobé

- Udržitelnost provozu (provozních nákladů)

- Kontinuita sbírkotvorné činnosti

- Změna obrazu vůči veřejnosti

- Zajištění „experimentálního výstavního prostoru pro současné umění“ a jeho odpovídajícího provozu

2. Střednědobé

- Plně funkční organizační struktura

- Korporátní program

3. Dlouhodobé

- Správní rada (změna statutu)

- Realizace vlastních příjmů

Některé kroky nového vedení NG na podporu návštěvnosti instituce:

- Změna politiky vstupného s cílem širšího zájmu a opakované návštěvy

- Nabídka strukturovaných informací o NG (například na webových stránkách) za účelem snadnější orientace ve sbírkách

- Vybudování návštěvnického centra ve Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze

- Dílčí změny ve stálých expozicích a výstavách, jež budou koncipovány podle jednotlivých cílových skupin

Kritéria úspěchu:

- Návštěvnost

- Množství získaných grantů, sociometricky měřené výstupy (publikace, aplikovaný výzkum)

- Dosažení odpovídající výše vlastních příjmů.

Vydáno pod