Ostravský obvod podal kvůli úniku z ropných lagun trestní oznámení

Ostrava - Kvůli víkendovému úniku oxidu siřičitého z ostravských ropných lagun podal centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz trestní oznámení na neznámého pachatele. Vedení obvodu se domnívá, že viník se dopustil obecného ohrožení. Podání trestního oznámení schválili radní na svém dnešním mimořádném jednání.

Hodinová koncentrace nebezpečného oxidu siřičitého dosahovala v sobotu časně ráno v Ostravě-Přívozu hodnoty 3 102 mikrogramů na metr krychlový, přičemž povolený limit je podle České inspekce životního prostředí 350 mikrogramů na metr krychlový. Právě Přívoz je součástí centrální městské části. Podobně vysoké koncentrace už přitom byly zaznamenány i o týden dříve.   

Podle mluvčí radnice Jany Pondělíčkové byla únikem škodlivých látek zasažena značná část území centrálního obvodu, a to zřejmě kvůli nedodržení pracovního postupu při provádění sanačních prací ropných lagun. „Rada vyslovila přesvědčení, že v případě tak závažného porušení, které přímo ohrožuje zdraví několika tisíc obyvatel, je nezbytné celou záležitost důkladně prošetřit, najít skutečného viníka, pohnat jej k zodpovědnosti a zabránit dalšímu možnému ohrožení,“ uvedla Pondělíčková. 

Sanaci lagun po chemičce Ostramo má na starosti státní podnik Diamo. Laguny likviduje sdružení Čistá Ostrava, sanaci pak provádí společnost Geosan Group, která je jejím členem. Na odstranění staré ekologické zátěže se nyní pracuje nonstop. Za první únik nebezpečné látky z konce září hrozí firmě až sedmimilionová pokuta.

Geosan převáží toxické kaly do severních Čech, pak je spálí

Dnes začala firma Geosan Group převážet palivo vyrobené z nebezpečných kalů ropných lagun na skládku společnosti Celio v Litvínově. Následně pak má být spáleno v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích na Litoměřicku. Plán vyvézt 110 tisíc tun toxických kalů do severních Čech sice v srpnu odmítl Ústecký kraj, nyní ale firma splnila všechny podmínky k uskladnění a spálení odpadu.

„Krajský úřad udělil Celiu požadovanou změnu integrovaného povolení. Využil všech možností k tomu, aby byly stanovené podmínky co nejpřísnější a bude jejich dodržování důsledně sledovat,“ uvedla mluvčí kraje Magdaléna Hanáčková. Úřad podle ní nemohl žádosti o změnu povolení nevyhovět, pokud společnost splnila všechny podmínky.

Palivo se postupně nakládá do speciálních kovových krytých kontejnerů, které do Litvínova převážejí vlaky. „V současnosti odvážíme denně z lagun jeden vlak paliva, což znamená 66 kontejnerů o celkové hmotnosti cca 1320 tun,“ uvedl v tiskové zprávě výrobní ředitel Geosan Group Jiří Šalda. Přeprava je naplánována tak, aby bylo veškeré palivo odvezeno do konce letošního roku.

Oxidy síry vznikají při spalování fosilních paliv a jsou hlavními látkami, které znečišťují ovzduší v městských oblastech na celém světě. Vysoké koncentrace mohou vyvolat vážné poškození dýchacích cest, především záněty průdušek a průdušnic. Zejména u kuřáků cigaret mohou vést k výskytu chronické bronchitidy.

Vydáno pod