Osobnost města Přelouče

V pátek 23. září proběhlo v prostorách obřadní síně Občanské záložny v Přelouči historicky první ocenění „Osobnost města Přelouče“. Za své mnohaleté zásluhy v oblasti kulturního, společenského a sportovního života zde byl u příležitosti svého významného životního jubilea oceněn pan František Hollmann.

Cenu města uděluje zastupitelstvo Přelouče jednou ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů.

Reportáž Miroslava Bečičky a Martiny Horáčkové (zdroj: ČT24)
Vydáno pod