Obecní kroniky jdou s dobou, nepíší se ručně, ale na počítači

Větřkovice - Povinností každé obce je od roku 2006 vést obecní kroniku. Ty se u nás ve velkém začaly psát ve dvacátých letech minulého století. Co se však od té doby změnilo, je způsob, jakým jsou vedeny. Oproti dřívějšku se dnes většina kronik píše na počítači a následně vydá i v několika tištěných kopiích. Obec o ni díky tomu nepřijde tak snadno, jako dříve, kdy byl ručně psaný originál pouze jeden.

Ve Větřkovicích na Vítkovsku obecní kroniku nepsali víc než 40 let. Úkolu se před třemi lety zhostil místní učitel češtiny a dějepisu Stanislav Mičák. Materiály sbírá různě – z obecního zpravodaje, z výroční zprávy místní školy a také z vlastních zážitků. Dohledat desítky let staré informace je ale často složité.

Při listování kronikami psaných před desítkami let se čtenář dozví mnohdy i zábavné historky. Na rozdíl od těch dnešních. Ty jsou už často jen sbírkou strohých informací o dění v obci. Pro historiky jsou ale mnohem cennější než ty dávné. „Kronika je jednou z nejpopulárnějších archiválií, protože badatel, který se chce dozvědět něco o své obci, nebo o obci jakékoliv, tak první, po čem sáhne, je kronika, protože tam má veškeré informace po lopatě sesumírované,“ uvedl Tomáš Adamec, ředitel Okresního zemského archivu, Frýdek-Místek.

Přestože je povinnost vést kroniky uložena obcím zákonem, žádný postih jim v případě, že kroniku nepíší, nehrozí. Každé město a vesnice ale historické zápisky má. I když občas třeba několik desítek let chybí.

Vydáno pod