Montessori metoda vzdělávání má v Opavě úspěch

Opava - V Opavě se otevírá možnost pro rodiče, kteří nechtějí své děti dát do klasické mateřské školy. Tamní radní rozhodli, že v jedné z mateřinek se otevře speciální třída, kde se bude vyučovat tzv. Montessori metodou.

Metodou italské pedagožky Marie Montessori se v Opavě učí už na Základní škole Nový svět. Škola byla v Moravskoslezském kraji první, která se touto metodou rozhodla své žáky vzdělávat. V září otevřeli první třídu se sedmnácti dětmi.

Předměty tu jsou stejné jako na každé jiné škole. Rozdíly jsou ale vidět na první pohled. Žáci třeba nemusí sedět v lavicích a učitel nepřednáší, jen radí. O tom, co, kdy a jak se budou učit, si děti rozhodují samy. Montessori škola splňuje požadavky klasických osnov, jen jinou formou než běžná škola. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a děti si mohou vybrat z nabídky úkolů a činností. Ve výuce se řídí vlastním tempem, takže nadanější postupují rychleji, aniž by přitom stresovaly ty, kteří potřebují učivo víc opakovat a častěji procvičovat.

Reportáž Květy Gebauerové (zdroj: ČT24)

Spokojeni jsou rodiče, děti, pedagogové i vedení města. To se rozhodlo, že vyhoví žádosti rodičů a zřídí i Montessori mateřskou školu. Zatím jen jednu třídu. Pro osmnáct dětí ve věku čtyři až šest let. Zda se nová třída v mateřské škole skutečně na podzim otevře, teď bude záležet na tom, kolik rodičů sem v květnu své děti zapíše.

Vydáno pod