Milotičtí dbají především o tradice a kvalitní víno

Milotice (Hodonínsko) - Téměř dvoutisícové Milotice v minulosti náležely uherskému rodu Serényiů. Ačkoliv první zmínka o obci pochází „až“ z roku 1341, historie Milotic sahá už ke konci 11. století. O pouhé století později se tu začala pěstovat vinná réva. A tuto tradici udržují místní dodnes.

Místní renesanční zámek pochází z druhé poloviny 16. století a ne nadarmo se mu přezdívá perla jihovýchodní Moravy. Mezi lety 1720 až 1725 bylo sídlo barokně přestavěno. Zámecký areál zahrnuje čestné nádvoří, jízdárnu, konírnu, dvě oranžérie, francouzský park a přilehlou bažantnici. O letošních Velikonocích tu komnaty ozvláštnila speciální výzdoba, jakou tu mívala hraběcí společnost v době posledních šlechtických majitelů.

„Zdejší šlechta byla velice duchovně založená a Velikonoce intenzivně prožívala. Například tady máme vajíčka z roku 1935, která jsou rýsovaná v minulosti používanou technikou. Jsou tam vzory, které se vyšívaly i na místní kroje. No a v Miloticích bývala vajíčka vždycky jen fialová,“ popsala místní tradici manželka zámeckého kastelána Miroslava Bočková. Zámecké děti hledaly vajíčka a zajíčky po zámecké zahradě.

Tři minuty z Milotic (zdroj: ČT24)

Právě zámecká zahrada bývá spolu s přírodním areálem vinných sklepů Šidleny dějištěm pravidelného Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka. Na folkloru a tradicích si obec zakládá. V Miloticích působí dechová hudba, cimbálovka i Slovácký soubor. Místní dodržují tradice hodů a koštů vín. V katastru obce jsou také hned dvě přírodní rezervace: Písečný rybník, který se může pochlubit třemi ostrůvky s bohatou flórou a přírodní rezervace Horky. Mezi rostlinami tu kraluje leknín nebo stulíky.

Milotičtí jsou také hrdí na své slavné rodáky. Mezi významné osobnosti obce patří národní obrozenec Vincenc Janalík nebo farář František Weber, který se později přičinil o stavbu ústavu pro choromyslné v Černovicích.

Milotice a husitství

Za husitských válek byly Milotice významným střediskem husitů, kteří kolem tvrze vystavěli opevněný tábor.

Vydáno pod