Litomyšl se ke svému kulturnímu dědictví zachovala macešsky

Litomyšl - Litomyšl se pyšní nejvýznamnější historickou památkou východních Čech. V roce 1999 bylo Zámecké návrší zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Zámecké návrší je také jednou z mála památek, které UNESCO chrání včetně tzv. archeologických terénů, tedy laicky řečeno i  toho, co se nachází pod zemí. K archeologickému kulturnímu dědictví se však město zachovalo poněkud macešsky, když v rámci přípravy projektu, který počítá i s rozsáhlými zemními pracemi, podcenilo ze zákona povinný archeologický průzkum. Tím ohrozilo archeologické bohatství a zadělalo si na problémy, které vyvrcholily předběžným opatřením Pardubického kraje na zastavení části stavby.

Litomyšl je v seznamu UNESCO a možná i proto dostala před dvěma lety obrovskou dotaci z evropského Integrovaného operačního fondu určeného na revitalizaci památek. Se skoro 400 miliony tak mohlo město začít s plánovanou opravou Zámeckého návrší, které zahrnuje jedenáct zdevastovaných historických budov a okolní prostranství. V rámci přípravy projektu ale město podcenilo ze zákona povinný archeologický průzkum. 

Město se totiž o žádný zajišťovací archeologický průzkum nepostaralo a vypsalo rovnou výběrové řízení na dodavatele stavby. Zvítězila v něm firma Hochtief, která vloni v létě začala stavět. Na archeologický průzkum pak firma najala specializovanou firmu Labrys. Archeologové i památkáři nad prvními výsledky sice zajásali, ale vloni na podzim byly archeologické práce zastaveny.

Martin Tomášek, Národní památkový ústav

„Asi za nejpozoruhodnější výsledek dosavadního výzkumu lze považovat rozsahem malilinkatou sondu desetkrát jeden metr, která odhalila část základů konventního kostela a posléze tedy biskupského, čili katedrály. A zcela jednoznačně nám předatovala vznik této stavby někam o osmdesát, sto let níže, což je velmi výrazný pokrok než jen, řekněme, poznání té lokality.“

Archeologické práce byly zastaveny, neboť Hochtief v podstatě vyčerpal naplánovaný rozpočet na tyto práce ve výši 150 tisíc korun a archeologové nedostali zaplaceno. Národní památkový ústav tak podal na pardubický krajský úřad žádost o předběžné opatření k zastavení prací.

Archeologové přitom na špatnou kalkulaci upozornili zástupce města Litomyšl již během výběrového řízení. Přitom právě díky špatné kalkulaci archeologických prací vyhrála tuto zakázku firma Hochtief. Je nutné zdůraznit, že ostatní firmy, které se výběrového řízení účastnily, předpokládané finanční náklady na archeologický průzkum konzultovaly s odborníky z archeologického ústavu, a tím pádem byla jejich cena vyšší.

Město už před měsícem vypsalo nové výběrové řízení na firmu, která bude v archeologickém průzkumu pokračovat. Dosavadní archeologické práce Hochtief opožděne doplatil a tyto peníze bude chtít od města. Podle odborníků není ale zcela bez viny ani firma Hochtief. "Chybu udělala určitě i společnost Hochtief, která to výběrové řízení vyhrála, že si tuhle situaci nijak neověřila a odhadla bez konzultace s jakoukoliv oprávněnou organizací, s jakoukoliv organizací, která se pohybuje v oblasti památkové péče, odhadla náklady archeologického výzkumu na částku cca 150 tisíc, popisuje Jan Mařík z Archeologického ústavu AV ČR. Částa byla přitom archeology odhadnuta na dvacet milionů.

Městu tak hrozí i možnost, že se dostane do skluzu a bude muset dotaci vrátit. Podle starosty Michala Kortyše jde jen o „strašáka“. „Kdybych se měl obávat, tak bych to radši nedělal, takže se neobávám, jsem člověk optimistický a věřím, že jde nám všem o věc. Archeologům jde o to, aby opravdu našli nějaké památky, které zachrání pro další budoucnost, nám jde o to, abysme tu stavbu postavili tak, abysme neplýtvali veřejnými prostředky, nebo unijními, a tak, aby byla spokojenost další generace. Ono to možná zní jako fráze, ale já jsem člověk, který si to myslí, a na tom budu trvat,“ popisuje starosta.

Spor města Litomyšl s archeology (zdroj: ČT24)
Vydáno pod