Kraj vyčlenil 4 miliony na výsadbu stromů kolem cest

Ostrava – Vedení Moravskoslezského kraje chce mírnit negativní dopady špinavého ovzduší na lidi výsadbou stromů. Do konce října nechá na pěti místech regionu vysázet více než sedm set dřevin. Krajští zastupitelé odhlasovali, že na to vyčlení čtyři miliony korun.

„Ve všech hodnocených lokalitách a úsecích komunikací vzniká ročně zhruba sedm a půl tuny emisí prachu. Výsadbou izolační zeleně se sníží množství těchto emisí odváděných do ovzduší přibližně o sedm desetin tuny," řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Stromy se mají sázet tak, aby neohrozily bezpečnost provozu na silnici a zároveň tak, aby co nejvíce ulevily od imisí lidem, kteří v zamořených místech bydlí nebo jimi procházejí.

Kraj již vybral některé lokality. Sázet bude hlavně na Frýdecko-Místecku, konkrétně u silnic mezi Nižními a Vyšními Lhotami, mezi Krmelínem a Oprechticemi, mezi Fryčovicemi a Rychalticemi a ve Fryčovicích. Izolační zeleň vyroste také v Petrovicích u Karviné u silnice směrem k polským hranicím. Sadit se budou hlavně jeřáby, javory a habry, z keřů pak hlošiny úzkolisté, zimolezy obecné a meruzalky alpské. Kraj předpokládá, že na projekt získá dotace.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24, ČT24

Zeleň je přirozeným lapačem prachu a plynných toxických látek v ovzduší, ovlivňuje mikroklima. Stromy kolem cest mají zvlášť velký význam. V Česku jsou ale tendece opačné - kácet. Stromořadí mnohde bez náhrady mizí. Proti masivnímu kácení stromů brojí například lidé z ekologického sdružení Arnika, kteří vytvořili koncepci zachování alejí v Česku. Ve spolupráci s dendrology, architekty, právníky i silničáři sepsali materiál, který řeší také způsoby, jak zvýšit bezpečnost provozu na silnicích. K nim patří například bezpečnostní nátěry na kmenech stromů, které se dříve používaly, instalace svodidel a podobně.

Vydáno pod