Konference ukáže inovativní použití betonu v architektuře

Ostrava - Mezinárodní konference na téma betonu v architektuře začne na půdě Vysoké školy báňské-TU Ostrava. „Budeme se věnovat využití betonu nejen z hlediska materiálového, ale především z hlediska architektury, která je zasazena do kontextu industriálního dědictví,“ říká za organizátory konference Arch For Popele architektka Marika Hrdinová.

Přednášet budou mezinárodní osobnosti, například polský architekt Robert Konieczny z ateliéru KWK PROMES, který je ověnčený prestižními cenami a patří k nejrespektovanějším polským architektům současnosti. Jeho přenáška má název Konceptualismus bez dogmat. „Jeho specifický přístup k tvorbě je vysoce konceptuální. Jeho domy mají vždy příběh a logiku sobě vlastní. Principy se nikdy zbůhdarma neopakují, projekt je vždy individuální,“ přibližuje kvality polského architekta Marika Hrdinová.

Dalším hostem je švýcarský odborník na nové technologie a možnosti betonu Davide Zampini. „Jeho tématem je budoucnost urbanizace - role technologie betonu,“ říká Hrdinová. Zampini si podle ní klade za cíl vyprovokovat urbanistické vize tam, kde uplatnění mnohostranného využití betonu může přispět k atraktivnímu vývoji měst. Klade důraz na využití inovativních řešení zaměřených na efektivnější využívání půdy, recyklace, energetické účinnosti a podobně.

Na průmyslovou architekturu první poloviny dvacátých let se v přednášce zaměří Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na konferenci vystoupí také ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela, jeho příspěvek má název „Nesmíme promarnit šanci“. Šéfredaktorka časopisu BETON TKS Jana Margoldová představí prostřednictvím úspěšných staveb inovativní a vysokohodnotové betony. Iveta Heczková ze společnosti RECKLI GmbH se bude věnovat designovým možnostem betonu, které bude demonstrovat ukázkami betonových pohledových ploch vytvořených pomocí elastických polyuretanových matric.

Konference začíná 26. března v přednáškovém sále Fakulty stavebnictví VŠB-TU Ostrava od patnácti hodin.

Vydáno pod