Evropská komise - „vláda EU“ - nejvyšší výkonný orgán unie

Brusel - Rada Evropské unie, Komise Evropské unie a Evropský parlament jsou nejvyššími řídícími institucemi v rámci Evropské unie a nesou hlavní tíhu odpovědnosti za činnost unie. Komise Evropské unie (též Evropská komise), neoficiálně nazývaná "vláda EU", je nejvyšším výkonným orgánem unie s právem zákonodárné iniciativy a jako taková je "motorem" evropské integrace, reprezentuje a brání zájmy unie jako celku. Dohlíží na dodržování a naplňování ustavujících smluv, na činnost rady ministrů EU a staví společný evropský zájem nad specifické zájmy členských států.

Jejích 27 členů vedených předsedou Josém Barrosem (každá země je zastoupena jedním komisařem) vypracovává a předkládá návrhy na urychlení a prohloubení integračního procesu. Funkční období komise, která zasedá každou středu v Bruselu, je pětileté a obnovitelné. Během plenárního zasedání Evropského parlamentu (jednou měsíčně) zasedá komise ve Štrasburku. 

Mandát komisaře je pětiletý a obnovitelný. Každý komisař spravuje své dané portfolio od obchodu přes životní prostředí a má nárok na sedmičlenný kabinet (plus jeden mluvčí), který musí být složen nejméně ze tří národností a komisařovi spoluobčané v něm mohou tvořit maximálně polovinu. Mluvčí všech komisařů tvoří tiskovou službu komise a podléhají jejímu šéfovi, který je přímo podřízen předsedovi komise.

Úkoly Evropské komise (zdroj: ČT24)

Komisaři by měli být nadnárodní a nezávislí, nicméně ve skutečnosti se jen těžko dokáží úplně oprostit od vlivu státu, odkud pocházejí. „Záleží samozřejmě na jednotlivých komisařích. Pamatuji si ze svého působení na kolegy, kteří se skutečně drželi v nezávislém postavení na zemi svého původu a naopak byli kolegové, kde ta vazba mezi nimi a jejich zemí fungovala,“ vysvětluje poměry v komisi první český eurokomisař Pavel Telička.

Pravomoci Evropské komise

  • v mnoha otázkách má rozhodovací pravomoc
  • má výlučnou pravomoc navrhovat legislativu EU a kontrolovat její aplikaci
  • v některých oblastech (například hospodářská soutěž) může vydávat individuální rozhodnutí a normativní nařízení
  • pokud se komise domnívá, že některý z členských států porušuje evropskou legislativu, zahájí proti tomuto státu řízení pro porušení práva, na jehož konci může být až žaloba k Evropskému soudnímu dvoru


Celkem v komisi pracuje 24 600 lidí, z nichž je 411 Čechů (necelá dvě procenta). Plat evropského komisaře činí 17 700 eur měsíčně, k tomu dostává příspěvek na bydlení (15 procent z platu). Předseda komise bere 21.700 eur a místopředseda 19 700 eur za měsíc.

Vydáno pod