Do Dolní oblasti Vítkovic povede nová silnice

Ostrava - Do ostravské Dolní oblasti Vítkovic povede nová silnice. Bude sloužit návštěvníkům této postupně ožívající technické památky a také pomůže odlehčit dopravu v městském obvodu Vítkovice. Silnici postaví město Ostrava. Zaplatí ji převážně z evropských peněz.

Ruská ulice - jedna z hlavních dopravních tepen v Ostravě - Vítkovicích. Končí na podnikové vrátnici. Dále se dostanou jen řidiči s příslušným povolením. Za několik měsíců už ale tímto místem bez problému projedou. Po nové silnici se dostanou přímo na území Dolní oblasti Vítkovic. „Bude sloužit k napojení Dolní oblasti Vítkovice jako nového turistického centra a povede kolem nového plynojemu, nového Technologického parku, tam zabočí doleva a po dalších šesti stech metrech se napojí na Místeckou, zatím bohužel jen provizorně dvěma pruhy,“ upřesnil náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč. Silnice usnadní řidičům, kteří přijedou z jižní části Ostravy nebo Vítkovic, nájezd na dálniční přivaděč a také příjezd do centra Ostravy. Zatím musejí kličkovat po ulicích mezi výrobními halami.

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)

Víc než jeden kilometr dlouhá silnice přijde město asi na 300 milionů korun. Zaplatí ji převážně z peněz, které se podařilo ušetřit na jiných projektech, díky tomu, že stavbaři ve výběrových řízeních nabídli podstatně nižší cenu, než s jakou Ostrava původně počítala. Město chce, aby nová silnice do Dolní oblasti Vítkovic byla hotová koncem příštího roku. Její stavbu by proto mělo zahájit letos v září.

Vydáno pod