Bieszczady - příběh, který se dotkl režisérova srdce

Jako starozákonní příběh vypadá skutečná událost, která se v 60. letech minulého století odehrála na Těšínsku. V roce 1962 se v prostředí těšínského Spolku rozhodných křesťanů objevilo proroctví, které mluvilo o hrozícím nebezpečí a o nutnosti opustit rodnou zemi a přestěhovat se pod Božím vedením do Polska. V roce 1968 vláda emigraci povolila. Tehdy první skupina křesťanů dobrovolně opustila komunistické Československo a přestěhovala se do opuštěných vesnic v Bieszczadech na vzdáleném polsko-ukrajinském pomezí. V následujících letech odcházeli další, celkem asi 500 osob. Se svými potomky tam žijí dodnes. Jejich příběh zpracoval režisér Martin Benc. Česká televize ho odvysílá v sobotu 30. března ve 13:30 na ČT2.

Dokument je postaven na příkladu jedné rodiny, která byla odchodem rozdělená; část odešla, část zůstala. Příběh vypráví Josef Sliž, dnes kazatel Církve bratrské v Českém Těšíně. Jeho babička uvěřila proroctví, na základě kterého se v roce 1974 spolu s dalšími odstěhovala ve svých 63 letech do pustiny v polských horách.

Ukázka z dokumentu Bieszczady (zdroj: ČT24)

Přesídlení křesťané žijí dodnes v bývalých, Banderovci zničených vesnicích, které zpět probudili k životu. Zúrodnili zarostlá pole a nikdy nelitovali toho, že odešli ze svých domovů a přestěhovali se do pustiny mimo civilizaci. V průběhu uplynulých téměř čtyřiceti let byli opakovaně vyhledáváni polskou vládou, poskytovali pomoc narkomanům i jinak se zapojovali do služby potřebným. Jejich osud natočil režisér Martin Benc, který tvrdí, že příběh se dotkl jeho srdce.

Jak jste se o neobvyklém příběhu odchodu těšínských křesťanů do Bieszczad na polsko-ukrajinském pomezí  z  60. let minulého století dozvěděl?

Někdy před třemi lety jsem navštívil polskou Legnici, kde jsem se setkal s člověkem, který na mou otázku, kolik generací křesťanů je v jeho rodině, odpověděl, že pět. Tím člověkem byl Josef Sliž – pozdější hlavní postava filmu. Zeptal jsem se ho pak na podrobnosti a on začal vyprávět svůj příběh. Bylo to poprvé, kdy jsem se dozvěděl něco o slezských křesťanech a o probuzení, které tam v minulosti několikrát nastalo.

Proč jste se o něm rozhodl natočit dokument?

Ten příběh se dotkl mého srdce. Měl jsem pocit, že to, co jsem slyšel, se stalo někdy dávno v minulosti. Příběh víry mi připomněl biblické starozákonní příběhy. Když jsem zjistil, že se vše odehrálo před nějakými 40 lety, byl jsem ještě více fascinován. Nabídl jsem téma České televizi a ta mi po dvou letech dala zelenou a film mohl být natočen.

Byl jste od začátku rozhodnutý, že hlavní postavou bude právě Josef Sliž?

Ano, byl. Celý příběh našeho filmu je vlastně příběhem jeho babičky a jeho rodiny, na kterém je možné ukázat další souvislosti, vázané na historii probuzení křesťanů na Těšínsku.

Josef Sliž působí v  dokumentu jako velmi příjemný průvodce. Jak probíhala  vaše vzájemná spolupráce?

Nebylo vůbec jednoduché ho přesvědčit, aby ve filmu účinkoval. Josef se obával, že nemluví dokonale česky, protože jeho rodným jazykem je těšínské nářečí, které se více podobá polštině.

Jaké otázky podle vás dokument zodpověděl a jaké naopak nastolil?

V tomto dokumentu se ukazuje, že v naší zemi, která je pokládána za jednu z nejateističtějších zemí světa, jsou a byli lidé, kteří hledají ve svých životech boží vůli, nacházejí ji a jsou ochotni ji vykonávat i za cenu různých obětí a nesnází.

Jak vy osobně vnímáte rozhodnutí této skupiny k odchodu? Nepovažuje je za zbytečné?

Rozhodní křesťané na Těšínsku v šedesátých letech 20. století přijali od Boha proroctví, na základě kterého se rozhodlo cca 600 lidí odstěhovat do 350 km vzdálených Bieszczad na polsko-ukrajinském pomezí. Nabízí se tedy otázka, zda víra v Boha je jen meditováním nad jeho slovy, nebo jejich uskutečňováním v praktickém životě. Rozhodní křesťané dokázali konat a svou víru fakticky uskutečnit. Nikdo je k tomuto kroku nenutil, mnozí se ostatně rozhodli zůstat na Těšínsku a neodjeli. Ti, kteří odjeli, své rozhodnutí nikdy nezpochybnili, víru neztratili a dále jsou vzorem pro mnohé věřící i nevěřící v jejich okolí. Ve filmu je myslím působivé právě to, že oni nakonec nic neztratili, ale naopak získali, a to v duchovní i materiální oblasti.

Bieszczady měly předpremiéru v  Českém Těšíně. Jaké byly reakce místních?

Na předpremiéru přišlo opravdu mnoho lidí a jejich reakce byly velmi pozitivní. Jako režisér a autor scénáře jsem měl trošku obavy z toho, zda jsem nějak příběh nechtěně nezměnil, ale naštěstí se tak nestalo a od přímých pamětníků jsem slyšel samou chválu, za což jsem velmi vděčný.

Máte ponětí o tom, jak dokument působí na lidi bez náboženského vyznání?

To mne opravdu velmi zajímá. Budu rád, pokud nevěřící lidé budou nějak reagovat a jsem připraven s nimi komunikovat, například prostřednictvím webových stránek České televize. Pro mne jako tvůrce je velmi cenné dozvědět se názory diváků, ať jsou jakékoliv.

Myslíte si, že česká, z většiny ateistická společnost, se do příběhu Rozhodných křesťanů dokáže vžít? Neodsoudí je jako fanatiky, kteří dělají bláznivá rozhodnutí?

Ono je to napsané v Bibli, že v očích nevěřících jsou křesťané blázni, takže není nic zvláštního, pokud to někdo bude říkat. To, zda ono rozhodnutí následovat Boží hlas je správné či ne, je věc svobodného rozhodnutí každého člověka. Každý z nás má právo se rozhodnout, zda bude nebo nebude poslouchat své svědomí a nikdo mu v tom nemůže zabránit.

  • Kostel milosti zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4509/450867.jpg
  • Modlitebna ve Wisloczku zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4509/450865.jpg
  • Kostel milosti zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4509/450866.jpg

Vyslyšel byste vy sám podobné proroctví?

To je samozřejmě otázka, kterou si může položit každý z nás. Musel bych se v té konkrétní situaci ptát Boha a věřím, že bych k nějakému rozhodnutí došel, ale jaké by bylo, na to nedovedu nyní odpovědět. Jde o to, abych to rozhodnutí mohl udělat svobodně a bez vnějšího tlaku, což se také dle mého názoru v případě Rozhodných křesťanů stalo. Například Josefova babička do Bieszczad odjela, ale jeho rodiče zůstali.

Jak vznikala formální podoba dokumentu? Výrazným prvkem je zde vrstvení a prolínání záběrů s  psanými poznámkami. Proč hraje právě písmo, tak důležitou roli?

Já mám rád počítačovou grafiku. Mám rád, když v dokumentech či hudebních klipech, které jsem natočil, je nějaký grafický prvek doplňující estetickým způsobem obsah. V našem filmu jsou to autentické textové dokumenty, které dokládají pravdivost příběhu. Jde o historicky doložená fakta.

Váš dokument měl od začátku cíl být umělecký. Co pro vás slovní spojení „umělecký dokument“ znamená?

Nechtěl jsem udělat publicistiku, která zachycuje nějaký okamžik tím nejrychlejším a nejjednodušším způsobem. To, zda je můj dokument umělecký, ať posoudí diváci.

Jste také režisérem cyklu Biblická pátrání, který představuje dětem Bibli hravou a zábavnou formou. V  současné době nabízíte České televizi jeho pokračování. Můžete nám prozradit, jestli plánujete oproti „jedničce“ nějaké novinky?

Byl bych opravdu poctěn tím, kdyby Česká televize umožnila výrobu další série Biblických pátrání. Máme vymyšlen nový koncept pořadu, který bude rozšířen o další postavu. Opět hodláme jet do Izraele a pátrat tam po biblických příbězích. Chceme, aby nová série byla dobrodružná, plná překvapení i technologických hračiček.

Martin Benc

Režisér a kameraman (nar. 1965), absolvent FAMU (1991). Začínal brzy po revoluci jako tvůrce hudebních videoklipů, kterých natočil okolo padesáti. Natáčel pro české i zahraniční interprety. MTV Europe dala jeho klipu ocenění Best Czech Music Video Of The Year.

Kromě hudebních videoklipů a reklam natočil Martin Benc i množství dokumentárních filmů na různá témata a několik televizních magazínů pro mladé (60, Poprask,  t-music, několik dílů cyklu Exit 316). Od roku 2008 se Martin Benc věnuje tvorbě dokumentárních filmů s křesťanskou tématikou. Pro brněnské studio České televize vyrobil dva cykly: Základy (2008) a Biblická pátrání 1 (2009).

Vydáno pod