AVÍZO: Přednáška o mexických indiánech na Anglickém gymnáziu v Pardubicích

Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních škol Exempla trahunt – cyklu setkání s osobnostmi vědy. „Antropolog v terénu - mexičtí indiáni dnes.“ - Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. z Fakulty filozofické seznámí ve středu 13. března 2013 žáky Anglického gymnázia v Pardubicích s životem mexických indiánů.

Doc. Oldřich Kašpar, CSc., člen korespondent Mexické akademie historie, působí na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku. V přednášce ANTROPOLOG V TERÉNU - MEXIČTÍ INDIÁNI DNES seznámí středoškoláky se svými, mnohdy humornými, zkušenostmi z mnoha svých pobytů mezi mexickými Indiány.

„Nedílnou součástí práce každého antropologa jsou tzv. terénní pobyty, kdy pobývá na určitém území, mezi lidmi, od nichž a o nichž se snaží získávat informace, především o jejich životě. Ačkoliv to vypadá lákavě, obnáší tato aktivita celou řadu problémů – počínaje přípravou na cestu a pobyt a konče samotným každodenním životem v té či oné komunitě, v tomto případě v indiánských vesnicích. Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat, a technickým zabezpečením cesty,“ přibližuje své cesty do zámoří docent Oldřich Kašpar. Na otázku, co je nejdůležitější na místě samotném, pak dodává: „První kontakt s obyvateli té které komunity je nesmírně důležitý. Od něj se odvíjejí dobré vztahy a úspěch celé další práce. Důležitý je respekt k místním zvyklostem a tradicím a vlastní zapojení se do každodenních prací místních lidí. Získávat informace znamená chovat se velice citlivě a eticky,“ přibližuje svoji práci i téma přednášky doc. Kašpar.

V cyklu populárně-naučných přednášek a besed představují akademičtí pracovníci a vědci z Univerzity Pardubice středoškolákům v pohodlí jejich střední školy zajímavé obory, badatelskou práci a zajímavosti ze světa moderní vědy.

Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

Titulní fotografie je ze studentského představení historického dramatu o aztéckém vladaři s názvem „Moctezuma“, které zpracoval pro své studenty doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Zdenka Černá, Pardubice 

Vydáno pod