Čarodějnice ve školce v Okříškách

Malý čarodějnický slet se konal v mateřské škole v Okříškách. Učitelky si pro děti připravily zábavné soutěže – na stanovištích plnily různé úkoly. 

Děti si dopoledne užily a dostaly i malou odměnu. 

Video Čarodějnice v Okříškách
video

Čarodějnice v Okříškách