Hrdinové nebo zrádci? Vlasovci - nový pohled na události z konce války

V den, kdy se bude v mnoha podobách připomínat 70 let od konce druhé světové války, uvede Česká televize nový dokument Vlasovci. Film, který byl natočen v Tvůrčí producentské skupině Lenky Polákové, hledá odpovědi na otázky: Kdo byl generál Vlasov? A jaká byla jeho role v Pražském povstání? Vzpomínky pamětníků na květen 1945 i výpovědi historiků odhalují tragický konec Andreje Vlasova a Ruské osvobozenecké armády. Unikátní odhalení a svědectví v dokumentu scenáristy Martina Pekárka a režiséra Aleše Koudely sledujte 8. května na ČT2 ve 20:00 hodin.

„Toto téma bylo u nás dlouho velkým tabu. Dokument Vlasovci s velkou odvahou zpracovává kontroverzní období našich novodobých dějin, je unikátní svou otevřeností i fakty, která se jeho autorům podařilo shromáždit,“ říká tvůrčí producentka Lenka Poláková a dodává k tomu: „V jeho celkovém vyznění můžeme nacházet mnoho paralel s naší současností, ať už jde o alibistické lavírování politických elit, nebo nejednoznačný postoj vůči Rusku.“

Dokumentární film Vlasovci se věnuje jedné z kritických kapitol druhé světové války, kdy bývalý prominentní sovětský generál Andrej Andrejevič Vlasov zorganizoval pod patronátem hitlerovského Německa Ruskou osvobozeneckou armádu, aby svou vlast zbavil Stalina. Popisuje jedinečné drama uvnitř celosvětového válečného požáru a předstupuje před diváka s ambicí nabídnout mu dosud neznámé příběhy, očitá svědectví pamětníků a unikátní archivní materiály.

Vzniku scénáře předcházelo podrobné dvouleté studium prací našich i zahraničních historiků, archivních materiálů, obecních kronik i publicistických článků. Film Vlasovci shrnuje výsledky věcných studií, nově odhalené skutečnosti, dosud nezveřejněné archivní dokumenty a nikdy nepublikované osobní zážitky pamětníků. Rozbíjí obvyklá černobílá klišé o druhé světové válce a snaží se o objektivní zhodnocení podílu Vlasovců na válečném dění i na záchraně Prahy za květnového povstání.

Není toho mnoho, co kdy výuka dějepisu zmiňovala o vlasovcích. Ve velké většině se opírala jen o pár frází z doby komunistické propagandy. Dnes, kdy na události největšího válečného konfliktu 20. století pohlížíme mnohem otevřeněji, zjišťujeme, že působení vlasovců představuje jeden z nejsilnějších příběhů druhé světové války, který se z velké části odehrál i na našem území.

Téma války, odkrývání ideologických nánosů i tragický vliv na osobní osudy, to je to, co v posledních letech několikrát svedlo dohromady scenáristu Martina Pekárka a režiséra Aleše Koudelu. V této souvislosti stojí za to připomenout výsledky jejich společné práce na dokumentech Sloužil jsem ve wehrmachtu (2008), Banderovci (2010), Tenkrát na Balkáně (2011) a Válka očima dětí (2012). Vzniká tak vlastně volný cyklus, který při každém jednotlivém uvedení vzbuzuje velkou pozornost i otevřenou diskusi. 

Dokumnetární film Vlasovci sledujte 8. května na ČT2 ve 20:00 hodin.

www.ceskatelevize.cz/vlasovci