Studenti z programu ČT START prožili jeden den v Brně

Jaké má programové plány, co připravuje do vysílání a proč staví novou budovu? I na tyto otázky dostali odpovědi studenti z programu ČT START, kteří přijeli 31. března 2015 do brněnského studia České televize.  

Program ČT START se v České televizi koná druhým rokem. Dvacítka vysokoškoláků získává roční prestižní stáž na jednotlivých pracovištích v Praze, Brně a Ostravě. Stejně jako loni i letos se všichni na jeden den vypravili do brněnského studia na exkurzi.  Poznali jak organizační, tak jeho programovou a výrobní složku. Průvodci jim byli vedoucí programu Jiřina Budíková, vedoucí techniky Radomír Kos, mluvčí studia Hana Orošová a Pavel Čermák, který má v Brně na starosti televizní techniku.  Ten jim představil nejen současné technologie 21. století, ale povyprávěl jim také o technickém zázemí České televize od počátků vysílání až po současnost. „Zažil jsem všechny druhy užívané techniky v tomto studiu, takže jsem v podstatě už takový pamětník,“ uvedl se s humorem svým posluchačům Pavel Čermák. V krátkém čase stráveném v Brně měli stážisté možnost poznat také archiv programových fondů, vysílací studia, režie či chod redakce zpravodajství. 

„Studenti tráví rok na konkrétních pracovních pozicích. Někdo je v dramaturgii, někdo ve zpravodajství, televizní technice a tak dále. Za tuto dobu mají obrovskou šanci poznat svoje pracoviště a zapojit se do chodu veřejnoprávní televize,“ vysvětlila princip programu pro stážisty mluvčí brněnského studia Hana Orošová. Účastníci se tak stávají takřka plnohodnotnými členy týmů a mají možnost si odnést spoustu zkušeností. „Od začátku mě zajímá, jak teoretické poznatky uplatnit v praxi, takže jsem zvědavý, jestli dokážu někam dojít a jestli za mou prací budou nějaké výsledky. Nejvíc mě na tom baví poznávání nových lidí, kolektivů a vztahů,“ řekl o svých motivech účastnit se ročního programu Martin Adamec, který působí v obchodním úseku. 

Stejně jako ostravské má i brněnské studio v programu ČT START tři stážisty. Kromě toho poskytuje také krátkodobé pobyty studentům zpravidla brněnských vysokých škol.„Máme tady ale například i studenty z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stážisté jsou tady tři měsíce. Tak, aby se v průběhu školního roku skupin vystřídalo několik,“uvedla Hana Orošová. Od září 2014 absolvovalo v Brně takovou praxi zhruba padesát až šedesát studentů. Působí na všech pracovištích včetně ekonomiky, techniky, programu, zpravodajství i v jiných odděleních televize. 

„Přihlásila jsem se proto, že studuji nová média, předtím jsem vystudovala žurnalistiku a už jsem hledala nové zkušenosti a také nějakou práci. Pokud si mě v České televizi nenechají, bude to aspoň dobrá položka v životopise. Navíc poznávám nové lidi a hodně se tady naučím,“ zhodnotila užitečnost praxe Markéta Nevšímalová, která svou roční stáž tráví ve zpravodajství.  Studenti, kteří se při stáži osvědčí, skutečně šanci získat místo v České televizi mají. Podle Hany Orošové záleží hlavně na zájmu studentů a také na aktuální poptávce České televize po nových zaměstnancích. „Snaha je taková, aby Česká televize nejen umožnila praxi studentům, ale také mezi nimi vytipovala mladé lidi, kteří mají o práci u nás opravdový zájem a můžou se i v budoucnu v praxi uplatnit. Stážistické programy České televize dávají studentům velkou šanci prokázat, že mohou být platnými členy jednotlivých týmů,“ vysvětlila mluvčí.