AVÍZO: Husovy Louny 2015

V roce 2015 si město Louny bude připomínat 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Letošního roku je to také 90 let, co byl postaven pomník na počest mistra Jana Husa na hlavním náměstí v Lounech, kde je dodnes jeho dominantou. 

Na jeho podstavci je také vytesán dopis, který poslal mistr Jan Hus do Loun. „Třeba jsem vás, nejmilejší, nespatřil očima vnějšíma, nýbrž jen vnitřníma, doslýchám přece o vaší pevné víře a lásce k Bohu a jeho evangeliu, jak vás sám Spasitel sjednotil u víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Božího, takže vaše svornost a jednomyslnost má přede všemi obcemi království Českého přední místo v mém srdci.“

Na celý rok je připravena řada akcí, na kterých se podílí jak zdejší sbor Církve československé husitské, tak i další lounské instituce –  městské informační centrum, městská knihovna, oblastní muzeum, okresní archiv a základní umělecká škola. To vše se uskuteční pod patronací kulturní komise městského úřadu. K výročí budou v prodeji i speciální turistické vizitky a speciální turistické razítko – Husovy Louny.

Mistr Jan Hus na pomníku v Lounech
Zdroj: ČT24
Autor: Ladislav Bába

První akce se uskutečnila již 6. ledna v Klubovně Luna, představením Daniela Dobiáše a Táni Fišerové - Mistr Jan Hus známý i neznámý. Součástí bylo i vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež. Další akce budou pokračovat v tomto pořadí.

6. 2. 13:00 a 15:00 Městská knihovna Louny – Pohádka o husitech, setkání se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Součástí programu bude workshop pro děti. Pořádá Městská knihovna Louny.

19. 2. 17:00 Městská knihovna Louny – Zobrazení M. Jana Husa ve výtvarném umění 15. a 16. st., přednáška Mgr. Mileny Bílkové, Th. D. Pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou.

6. 3. 17:00 Městská knihovna Louny – Kostnice a Jan Hus, historicko-geografická přednáška Mgr. Blanky Tomáškové. Pořádá Městské informační centrum ve spolupráci s Městskou knihovnou.

15. 3. 15:00 kostel CČSH Louny – Koncert pro varhany a soprán k poctě M. Jana Husa, vystoupí Jana Marcinková (varhany) a Hana Žárová (soprán). Pořádá CČSH Louny.

6. 4. 16:00 Lounské ulice a husité - tematická procházka po Lounech od kostela sv. Petra, provází Mgr. Blanka Tomášková. Pořádá Městské informační centrum.

12. 4. 16:00 kostel CČSH Louny – Oratorium M. Jan Hus, účinkují Richard Pachman a Dita Hořínková. Pořádá CČSH Louny.

6. 5. 17:00 Městská knihovna Louny – M. Jan Hus: Život za Království nebeské, přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D. Pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou. 

5.–7. 6. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa I.: Kostnice. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 6. 9:30 – 15:00 Vrchlického divadlo, ZUŠ Louny, kostel CČSH, knihovna, muzeum, velká zasedací síň radnice – Okouzleni klavírem, první ročník klavírního festivalu základních uměleckých škol Ústeckého kraje, navazující na tradici společných klavírních koncertů ZUŠ Louny a Bílina. Součástí festivalu je Lounské dividlo 2015, třetí ročník divadelní přehlídky studentského divadla. Pořádá ZUŠ Louny.

5. 7. 18:00 Pálení hranice na Červeňáku a lampionový průvod do Loun. Součástí je dětský program. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 7. 9:00 – 10:15 kostel CČSH Louny – slavnostní bohoslužba v den výročí Husovy mučednické smrti

10:30 – 11:15 náměstí – pietní akt u Husova pomníku a prezentace sborníku M. Jan Hus a Louny

11:30 – 12:30 kostel CČSH Louny – koncert chrámového sboru Z písní Jistebnického kancionálu. Pořádá CČSH Louny.

6.–7. 8. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa II: Kozí Hrádek a Tábor. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 9. 15:00 Oblastní muzeum v Lounech – vernisáž výstavy M. Jan Hus a husitství v našem regionu. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci se Státním okresním archivem Louny.

19. 9. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa III: Krakovec. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 10. 17:00 Oblastní muzeum v Lounech – Hus a husitství: český a evropský kontext, přednáška Petra Čorneje. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 11. 17:00 kostel sv. Petra – komponované čtení a koncert Zpěvy husitských Čech (Abychme hodně pamatovali). Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.