Konopí a kokain jsou nejrozšířenějšími nezákonnými drogami v Evropě

Brusel – Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost zveřejnilo výroční zprávu o drogové problematice v jednotlivých evropských zemích. Vyplývá z ní, že nejrozšířenější drogou je stále konopí. Analýza vycházela z dat zjištěných před rokem 2007, například v případě České republiky zpracovává fakta za rok 2004. Materiál tedy spíše shrnuje starší výroční zprávy jednotlivých států a přináší jejich srovnání za delší časové období a trendy v oblasti užívání drog.

Jednoznačně nejrozšířenější nezákonnou drogou v Evropě zůstává konopí. Téměř čtvrtina všech dospělých v Evropě podle zprávy někdy během života konopí (užívané hlavně ve formě marihuany či hašiše) vyzkoušela. Populární je zejména mezi mladými lidmi, s přibývajícím věkem jeho obliba klesá.

Za poslední rok kouřilo hašiš nebo marihuanu zhruba 28 procent Čechů do 24 let, druhé místo zaujímají Španělé s 19 procenty. Z Evropanů do 34 let bylo nejvíce uživatelů této omamné látky ve Španělsku (20 procent) a v České republice (19,3 procent). V kategorii do 64 let kouřili marihuanu v posledním roce nejvíce Italové a Španělé (v obou případech 11,2 procent) a Češi (9,3 procent).

Oblíbenost konopí podle odborníků nejspíše už dosáhla vrcholu, obliba druhé nejrozšířenější evropské drogy – kokainu - ale stoupá. Za letošní rok užilo tuto drogu 4, 5 milionů Evropanů, tedy o jeden milion více než loni. Nejvíce uživatelů kokainu je v Británii a Španělsku, zatímco ve většině východoevropských zemí zdaleka tak populární není. Odborníci se ale obávají, že je to pouze dočasné, trendy nasvědčují tomu, že boom v užívání kokainu tyto země nejspíše čeká.

Česká republika, společně se Slovenskem, vede v injekčním užívání pervitinu. V Česku je celkem 30 200 problémových uživatelů drog, pervitin užívají dvě třetiny z nich, 10 500 pak opiáty: heroin a čím dál více také subutex, původně substituční lék. Roste i počet uživatelů syntetických drog.

V boji s drogami se osvědčil cukr i bič

Evropská komise se dlouhodobě zabývá drogovou problematikou, pořádá semináře a školení pro lékaře a odborníky a podílí se na různých výzkumných projektech.

V každé zemi se osvědčila trochu jiná opatření. Například menší problémy s drogovou problematikou a méně závislých na tvrdých drogách oproti ostatním evropským zemím v Nizozemsku jsou připisovány jeho liberálnímu přístupu k lehkým omamným látkám. V Německu a ve Švýcarsku se osvědčil projekt, při němž nevyléčitelně závislí dostávají heroin zdarma a pod lékařskou kontrolou.

Přehled nejpoužívanějších drog v ČR
Přehled nejpoužívanějších drog v ČR