V Praze byl otevřen Nuselský most

Praha - Myšlenka překlenout hluboké Nuselské údolí mostem se zrodila už začátkem minulého století. Od té doby bylo vypsáno mnoho soutěží a vypracováno mnoho projektů. Samotná stavba byla zahájena až v roce 1965. Nuselský most představuje skvost architektury, devatenáct hodin denně jím projíždí metro. Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26 metrů široký. představuje jednu z klíčových staveb městského dopravního systému. Jeho průměrná výška nad Nuselským údolím je 40 metrů.

Projekty a realizace Nuselského mostu

První návrh na přemostění Nuselského údolí ocelovým mostem se zrodil v hlavě inženýra Jaroslava Marianka už v roce 1903. O téměř šestnáct let později přišel z dalším projektem akademik Stanislav Bechyně, ten propagoval most železobetonový. Ani jeho návrh ale neuspěl.

Další projektování zastavila druhá světová válka. Definitivní podobu dostal projekt mostu až v roce 1960, kdy zvítězil návrh architektů Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a Svatopluka Kobra z pražského Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb. Stavba mostu započala o 5 let později. Bylo při ní spotřebováno asi 20 000 metrů krychlových kvalitního předpjatého betonu. Podobnou technologií bylo svého času ve světě vybudováno jen osm mostů. Sedm z nich již nestojí.

Nuselský most je smutně proslulý jako most sebevrahů. V údolí pod mostem nalezlo svou smrt od otevření mostu již více než 200 nešťastníků. Podle neoficiálních statistik jich bylo až 300. Zpočátku byl most vybaven pouze 120 centimetrů vysokým zábradlím. S rostoucím počtem sebevražedných pokusů bylo třeba přidat i pletivo.

Plány stavby Nuselského mostu
Plány stavby Nuselského mostu
Více fotek
  • Plány stavby Nuselského mostu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/95/9438.jpg
  • Stavba Nuselského mostu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/95/9434.jpg
  • V roce 1970 prošel most první zátěžovou zkouškou prostřednictvím 66 tanků. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/95/9430.jpg