Na trh přišly zmrazené potraviny

Springfield (USA) - Zajít do obchodu a koupit si mraženou zeleninu, rybí filé, kuřecí maso nebo nějaký polotovar je dnes naprosto samozřejmé. Ve 30. letech 20. století to ale samozřejmé nebylo. První zmrazené potraviny se začaly prodávat až 6. března 1930 ve Springfieldu v americkém státě Massachusetts.

Zásadní zlom v procesu uchovávání potravin učinil Clarence Birdseye. Ten začátkem 20. století přišel na to, že nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, je-li jídlo zmraženo rychle a na velmi nízkou teplotu. K těmto poznatkům došel v době, kdy působil jako přírodovědec v Arktidě. Po návratu do USA vypracoval metodu, jak snadno dosáhnout rychlého a hlubokého zmrazení uměle.

Birdseye svou novou metodou naprosto rozprášil staré postupy skladování všech druhů zvěřiny a zeleniny. Čerstvost těchto potravin byla až do roku 1925 závislá na soli. Jedinou možností, jak uchovat potraviny čerstvé, bylo do té doby prosolování. Ačkoli Birdseyeho novinka představolala podle mínění odborníků naprostou revoluci, u prostých lidí velký ohlas nesklidila. Vědec zpočátku narážel na velkou nedůvěru svých zákazníků. Jeho první firmu dokonce postihl bankrot. Až na samotném prahu 30. let se vše obrátilo k lepšímu.