Původce tuberkulózy je na světě - objev zveřejnil Koch

Berlín - Lékař a bakteriolog Robert Koch, jehož průkopnické práce vedly k likvidaci řady rozšířených smrtelných nemocí, dne 24. března 1882 na přednášce před berlínskou Fyziologickou společností zveřejnil svůj objev, tedy objevení původce tuberkulózy, tuberkulózní bacil. Dvacátý čtvrtý březen se později stal Světovým dnem proti tuberkulóze. Bacil tuberkulózy byl později na počest Kocha nazván bacilem Kochovým. Tento významný bakteriolog také prokázal, že nákaza se přenáší převážně vykašlávanými hleny a že jde tedy o nemoc infekční. Koch se výzkumy nemocí zabýval celý život. V roce 1876 objevil bacil sněti slezinné, v roce 1883 pak během svého pobytu v Indii původce cholery. Zkoumal i mor, malárii, spavou nemoc a jiné infekční choroby a jeho výzkumy určily medicíně nový směr ve smyslu soustředění se na systematický průzkum a na potlačení původců všech infekčních nemocí. Robert Koch získal v roce 1905 za výzkumy a objevy Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii.