Zemřel obuvník Antonín Baťa

Praha - Antonín Baťa byl prvním šéfem firmy, ze které se postupem času stalo světoznámé obuvnické impérium. Firmu nesoucí název A. Baťa založil společně se svým mladším bratrem Tomášem a sestrou Annou. Sourozenci pocházeli z obuvnické rodiny, měli podnikání v krvi a firma postupem času pronikla i na světové trhy.

Antonín se narodil 7. června 1874 ve Zlíně, později se s rodinou přestěhoval do Uherského Hradiště. K založení vlastní živnosti využili sourozenci Baťovi dědictví po zemřelé matce, část strojů a nářadí jim věnoval otec, část zařízení a surovin koupili na dluh. Z Uherského Hradiště se vrátili zpět do Zlína, prý prostě proto, že byl jejich rodištěm.

Antonín měl dohled nad dílnami. Již v roce 1895, tedy rok po založení firmy, pro ně pracovalo deset dělníků v dílně a dalších čtyřicet ve svých domácnostech. Ve firmě se svým organizačním i obchodním talentem stále více prosazoval jeho Tomáš, což se v roce 1900 projevilo formální změnou, když společnost přejmenovali z A. Baťa na T. & A. Baťa. Antonín býval však často nemocný, a proto v ní záhy přenechal vedoucí roli Tomášovi.

Den po svých 34. narozeninách 8. června 1908 zemřel Antonín Baťa na souchotiny. Jeho bratr Tomáš se po jeho smrti stal jejím jediným majitelem a díky svým organizačním a obchodním schopnostem z ní vybudoval celosvětově působící koncern. Bratra přežil o 24 let.