Změny počtu obyvatel v jednotlivých krajích

Počet obyvatel za první tři měsíce roku 2008 vzrostl ve dvanácti krajích a hlavním městě Praha, poklesl pouze v Moravskoslezském kraji.

Počet obyvatel hlavního města se zvýšil za první tři měsíce roku o 6547 lidí, což bylo nejvíce ve srovnání s ostatními kraji České republiky. Na konci března v metropoli žilo 1 218 644 lidí, což bylo o 24 337 lidí více. V Praze se letos od ledna do března narodilo 3400 dětí, v metropoli naopak zemřelo 2984 lidí. Přirozený přírůstek v metropoli tedy činil 416 lidí. Do metropole se přistěhovalo celkem 13 228 lidí. Více než polovina jich přišla ze zahraničí, druhá polovina pak z ostatních krajů republiky.

Za první tři měsíce letošního roku přibylo v Plzeňském kraji více než 1700 obyvatel, tedy o zhruba 700 více než za stejné období loňského roku. K 31. březnu 2008 v regionu žilo 562 783 lidí. Přestože se narodilo více lidí, než jich zemřelo, ovlivňuje celkový počet obyvatel hlavně migrace. Za první čtvrtletí se letos do regionu přistěhovalo 1657 osob, z toho 1165 cizinců. Nejčastěji přicházeli Ukrajinci a Vietnamci. V kraji se letos narodilo 1574 dětí. Za první tři měsíce letošního roku zemřelo 1520 lidí.

V Karlovarském kraji žilo na konci prvního čtvrtletí 307 975 obyvatel. Proti konci minulého roku je to o 526 osob více. Na přírůstek obyvatelstva mělo hlavní vliv stěhování. Do kraje přibylo 821 cizinců, největší počet z Vietnamu, Ruska a také Ukrajiny.

Především díky migraci se počet obyvatel Ústeckého kraje zvýšil za první tři měsíce letošního roku o 2038 osob na 833 218 lidí. Zasloužil se o to i přirozený přírůstek obyvatelstva, v kraji se narodilo o 230 lidí více, než zemřelo. Do Ústeckého kraje se v letošním prvním čtvrtletí přistěhovalo 3985 lidí, což je o 1808 více, než z regionu odešlo. Přistěhovalců z ciziny bylo 2364.

Na jihu Čech se v prvním čtvrtletí narodilo nejvíc dětí za poslední roky. Zatímco před pěti lety matriky evidovaly 1427 novorozenců, letos do března to bylo o 215 více. I díky tomu má kraj více obyvatel. Na začátku dubna v něm žilo 633 750 lidí, což bylo o 486 víc než počátkem roku. Hlavní zásluhu na tom nemá stoupající porodnost a místní lidé, ale spíše cizinci.

V Královéhradeckém kraji žije nyní nejvíce lidí za posledních deset let. Za první tři měsíce letošního roku stoupl počet obyvatel v kraji o 638 na 552 850 lidí. O současný přírůstek se opět zasloužili zejména přistěhovalci z jiných krajů a ciziny. Do kraje v prvním čtvrtletí přišlo 1888 lidí. Z toho 822 jich bylo z ciziny, většinou z Ukrajiny a Vietnamu. Přirozený přírůstek v kraji činil 102 osob, když se narodilo 1488 dětí a zemřelo 1386 osob.

Počet obyvatel Pardubického kraje se za první čtvrtletí tohoto roku zvýšil o 980 osob na 512 380. Přírůstek byl téměř zcela způsoben přistěhovalectvím. Celé zvýšení statistici přičítají přistěhovalcům, kteří do Pardubic a celého okresu míří hlavně za prací. Přirozený přírůstek, vyjadřující rozdíl mezi narozenými dětmi a zemřelými, činil jen pět osob.

Během letošních prvních třech měsíců přibylo na Vysočině 469 lidí, ke konci března v kraji žilo 514 146 lidí. Ke zvýšení počtu obyvatel v kraji z větší části opět přispělo stěhování. Díky migraci získal kraj 393 nových občanů. V meziročním porovnání ale mírně stoupl i přirozený přírůstek - činil 76 osob. Od začátku ledna do konce března přišlo v kraji na svět 1364 dětí, zemřelých osob bylo 1288.

V Jihomoravském kraji přibylo za první tři měsíce letošního roku téměř 1500 obyvatel. Ke konci března jich tak žilo v regionu 1 142 013. Téměř polovinu lidí, kteří získali v prvních třech měsících roku trvalé bydliště na jižní Moravě, tvořili cizinci. Oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku stoupla porodnost. Dětí se v kraji narodilo téměř 3100, o přibližně 300 víc než loni.

V Olomouckém kraji se v prvním čtvrtletí mírně zvýšil počet obyvatel. Na konci března v regionu bydlelo 641 809 lidí, což je o 18 více než na začátku roku. O nárůst počtu obyvatel kraje se postarala pouze migrace. V případě přirozeného přírůstku statistici hlásí záporné číslo. V regionu se v prvním čtvrtletí roku narodilo 1644 dětí, počet zemřelých byl o 13 vyšší.

Počet obyvatel Zlínského kraje se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil o 48, na konci března tak v regionu žilo 590 828 lidí. Celkový přírůstek způsobili lidé, kteří se do kraje přistěhovali. Z cizinců to byli nejčastěji Mongolové, Slováci, Vietnamci a Ukrajinci. Počet narozených byl od ledna do března o 142 nižší než počet zemřelých.

Moravskoslezský kraj byl v 1. čtvrtletí jediným regionem, kterému poklesl počet obyvatel. Celkový počet osob žijících v nejlidnatějším kraji republiky se meziročně snížil o 53 na 1 249 844. Za poklesem bylo především stěhování z regionu, odkud se odstěhovalo o 80 lidí více, než přibylo přistěhovalců. Přirozený přírůstek je ale, podobně jako v ostatních krajích, vyšší. Od ledna do března se narodilo 3260 novorozenců. Za stejné období zemřelo 3157 lidí.